Eri Gobernación kunimaj uwach ri tzukunem kab’an chi rij ri xk’ulmataj pa le Ja kub’sib’al k’u’x ri’

344

Aretaq xechapataj ri keb’ eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), rumal ri k’ax pora’n xk’ulmataj pa le Hogar Seguro, eri Ministerio rech Gobernación, Francisco Rivas Lara xuya’ utzijol che kunimaj ri tzukunik chi rij ri’, xa’rumal eri winaq xechapataj ri are ri Ministerio Público (MP) xutaq kichapik ri’.

“Kaqanimaj uwach ri b’anow tzukunik ri’ xuquje’ kaqetaj nikpa’ q’atoj tzij katajin ri’ xuquje’ are wa’ kaqaya’o ub’ixik pa taq le q’axaltzij ya’oltzijolinik ri’, rumal k’ut eri jun nim chomanik ri’ awam ub’antajil ri’”, xcha’ ri Rivas Lara.

Eri taqawokajnel rech ya’olchajinik pa amaq’ ri’ sib’alaj xuya’ ub’ixik che ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, are xta’ik rech kab’an uchomaxik pa aninaqil ri’ rumal ri k’ax tajin kuya’o ri’, rumal ri’ xetaq ri q’atb’altzij rech ajchajil tinamit chi rij ri’.

Rumal wari’ we kamik e k’o waqxaqib’ chi winaqil xechapataj ri’.