Are utaqim utzalaj ub’anik pa rajilab’al ri ya’olchajinik winaqil b’anom ri’ pa we amaq’ tinamit pa le ub’anik jun utzalaj rajilab’axik chi rij ri’, ri katob’anik ruk’ ri uwokib’al ri chob’amal pa tanimati, ri q’alajisam rilik rumal ri Viceministerio rech Gobernación rech Q’atel b’anow k’ax ri’, ruk’ utob’anik ri B’anom chak patan rech ri Q’axaltzijolinem ri’, ri tak’al uq’alajisaxik rumal ri Ya’olchajinik Winaqilal ri’ (INFOSEGURA), rech ri Cholb’al uchak patan ri Naciones Unidas rech ri Uk’iyemal ri’ (PNUD), xuquje’ rech ri Agencia rech ri Estados Unidos rech B’anow K’iyemalil pa Uwachulew ri’ (USAID), ketajin k’ut che b’anow tijob’enik chi rij retal ri K’uttijonem chi rij taq umolik kitzijol winaq kiraqom k’ax ri’.

Are wa’ kuya’o pa usaqil uq’axik rajilab’al taq tzijolinem chi kij k’ut ri winaqil kiraqom k’ax ri’ xuquje’ rech jun ya’b’al rilik ri ub’anikil ya’olchajinik ruk’ ri b’anow k’ax chi’ pa Iximulew ri’, xuquje’ are wari’ chomam chik uwach rech kanuk’ uwach ri tzijob’elil ri’ pa le nab’e oxib’ uwach ik’ rech 2017.

Rumal ri’ eri Viceministro Romero, kub’ij eri esal rajilab’al ri’ are wa’ jun b’anow chak pa taqawokajil ri’, ruk’ ri Instituto Nacional  rech  Estadísticas (INE) xuquje’ ruk’ ri Ministerio rech Gobernación (MINGOB).

 “Eri kajwaxik chi rij ri’ are kachakuxik ri’ pa le keb’ junab’ che ri petinaq ri’, chi’ k’u ri’ ketaxik rajilab’al chi rij ri kakichomaj ri winaqil ri’ chi rij ri katajin uk’aslemaxil we kamik, eri rajilab’al ri’ are karetaj uwach ri q’alajisam chik, ri tzijolil xuquje’ ri chakum chik”, xcha’ ri Romero.

We jun k’uttijonem ri’ are ya’talil ri’ kumal ri e ajno’jinelab’ rech ri Centro rech Excelencia rech Q’axaltzijol rech Rajilab’alil rumal ri Taqawokaj ri’, ri Ya’olchajinik pa Amaq’ Nimatinamit xuquje’ pa Uwokajil Q’atb’altzij ri’ (UNODC-INFGI), rech México.

Eri Alejandra Gómez, rech México, xuya’ reta’maxik ub’ixik ri’ che are katajin reyexik jun tob’anik chi rij ri’ pa jun nim eta’mab’alil ri’ rink’o unajil uch’ob’ik chi rij ri rajilab’alil ri b’anow k’ax ri’ qas chi rij kajilab’al ri winaq b’anom k’ax chi ke.

Xuquje’ eri Luis Azurduy, rech ri USAID Guatemala, xutzijol ri’ che k’o nim kupatanij rech kach’ob’ik jas kupatanij xuquje’ jas le uchak upatan ri rajilab’alil ri’, pa le uch’ob’ik ri uwach chomanik ri’.

Eri Igor Garafulic, Director rech País, xuya’ ub’ixik che ri Tinamit Iximulew ri’ are rajawaxik ri tzijolil che rech kach’ob’ uwach ri k’ax uraqom ri’. “K’o nim kupatanij ri’ rech kach’ob’ik keta’maxik jas le kakina’o ri winaqilal ri’ chi rij ri k’ax raqom ri e jaqal wi”.