Eri Guzmán xub’ij: “Man k’ot ri’, man k’ot b’a’ chomanik kab’an kuk’ ri e ajpache’”

582

Eri viceministro rech ya’olchajinik, Ricardo Guzmán, xub’ij che “Man k’ot ri’, man k’ot b’a’ chomanik kab’an kuk’ ri e ajpache’ ri’”, je ri’ xuya’ ub’ixik pa le riqb’al ib’ chomanik ketajin wi ruk’ ri K’amal b’e rech ri taqanib’alil rech Gobernación rech B’anol Taqanib’al pa we Amaq’il ri’, Napoleón Rojas, ri xuya’ tzijolil chi re chi rij le chak patanem katajin ub’anik pa le Wokajil Japache’ ri’ xuquje’ chi rij taq ri toq’inik pwaqil kumal b’anol k’ax ri’.

Eri Guzmán, sib’alaj xuya’ ub’ixik che ri Wokajil Japache’ xuquje’ ri tz’apib’alil ri’ b’antaj 15 junab’ e sachom kanoq, “rumal ri’ kojtajin che uchakuxik uwach ri’ rech katzalq’amik chik uk’amik ri jikomal taqanik chupam taq ri’, man k’ot b’a’ ri’ chomanem kab’an tane’ kuk’ ri e tz’apil chi’”.

Eri xuq’alajisaj ub’ixik ri viceministro Ricardo Guzmán, xya’taj pa usaqil ri’ rech ke’opan pa jumul chik e ajch’ab’inel chi ke ri e ajpache’ ri’, man k’ot b’a’ chomanik kab’an tane’ kuk’. Xuquje’ xuya’ chik ub’ixik che sib’alaj katajin utoq’ixik kichotajik kuwach ri eqa’lenelab’ pa le Wokajil Japache’ ri’ xuquje’ eri kab’an na chik ri tzukunik chi’, are wari’ rech kakojik ri taqom unimaxik chi’.

Xuquje’, eri taqawokajnel ri’ xub’ij che ronojel ri chak patan rech kechapik ri taqanel kech ri molaj b’anol k’ax ri’, xab’a’ maltyox chi ke ri winaqilal, kakiya’ loq ub’ixik ri’, are wa’ kub’an utz che ri kichak patan ri eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xuquje’ ri uchak patan ri Ministerio Público (MP), rumal ri’ sib’alaj tajin raq’anik kakib’ij loq ri k’ax kab’an chi ke ri winaq tinamit e aj iximulew ri’ chi rij ri toq’inik pwaq chi ke kumal ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri’.

“We kamik ri’ eri Tinamit Iximulew xesaqarik ruk’ 164 kajilab’al winaq man xekamisax ta chik rumal are xaq katajin kakib’ij loq ub’ixik  kumal ri. E k’o winaq tajin k’ut kesaxik pa k’axk’olil xuquje’ k’o jikomal joremal ya’om chi ke pa taq kachoch ri’ kumal ri ri’jab’ ri e are kakitzuqu ri kachalalil,” xcha’ ri Guzmán.

Rumal ri’ eri taqawokajil rech ri Comisión rech Gobernación rech pa B’anol Taqanib’al pa Amaq’, Napoleón Rojas, xutzijoj che katerenb’ex na ub’anik ri chomanik kuk’ ri q’atb’altzij rech ri Taqawokajil Ya’olchajinik ri’, rumal k’ut ketajin che ub’anik jun utzalaj chakunik we kamik ri’.

COMPARTIR