Xmajtaj le chomanik kuk’ ri winaq tinamit rech Villa Nueva rumal man kikaj taj kayak ri jun Japache’ Tz’apib’al chi’

487

Rumal eri winaqil man kikaj taj kayak jun rachoch japache’ pa le Tinamit rech Villa Nueva, eri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas Lara, xub’ij che katajin k’ut jun nim chomanik kuk’ ri winaq ri’.

Eri Ministro Rivas xub’ij che ri cholchak rech ri taqawokaj chi’ xuquje’ k’a pa le nab’e ub’antajil ri’ k’o jun riqb’al ib’ chomanem xb’an ruk’ ri Edwin Escobar, ajkalte rech ri uq’ab’ tinamit chi’ rech xya’ ub’ixik ucholaj che ri ub’anik ri jun cholchak rech kayak chi’ jun k’ak’ Rachoch ri Japache’ chi’, rumal k’ut eri ajkalte ri’ sib’alaj utz kuto ri are che kayak wa’ chi’.

We kamik ri’ e k’i winaq tajin kakib’ij chi’ che man kikaj taj kayak ri jun rachoch ri japache’ chi’, rumal ri’ xmajtaj jun nim riqb’al ib’ chomanik kuk’, xuquje’ xb’an b’a’ jun nim chomanik kuk’ ri e 30 chi ajk’amal b’e komon pa le uq’ab’ tinamit ri’ el xya’ ub’ixik chi ke che sib’alaj utz b’a’ kayak b’a’ chi’ jun rachoch japache’ tz’apib’al chi’, xuquje’ xya’ ub’ixik chi ke che qas kab’an b’a’ uchomaxik ri kikaj ri winaq chi’.

Aretaq xta che ri ministro Rivas chi rij wa’, xuya’ ub’ixik ucholaj ri’ che man k’ot b’anow k’ax kaq’an tane’ ub’anik chi’ pa le uq’ab’ tinamit ri’ aretaq kayak ri jun rachoch ri Japache’ Tz’apib’al chi’, eri taqawokajnel ri’ xub’ij che chi’ keya’ wi ri ixoqib’ e ajpache’ ri’ kuk’ taq kal k’a te kajib’ kijunab’ ri’, xuquje’ e ri’j winaq ketz’apib’ chi’ xuquje’ ri ixoqib’ ri k’o kamisan yab’il chi ke, rumal ri’ man k’ot b’a’ b’anow k’ax kakib’an ri’ chi’.

 “Qas choman b’a’ chik che k’o ya’olchajinik kaya’ chi ke ri winaqil pa tinamit Villanovano ri’ xa’rumal are ri chomatal chik kanimaxik ub’anik pa we amaq’ ri’ are rech b’a’ kb’an jun nim utzilem pa le Rachoch Japache’ chi’”, xcha’.