Xmajtaj tzukunem ya’olchajinik rech uq’atexik ri toq’inik pwaq pa le waqib’ taq k’ayib’al pa nimatinamit ri’

374

Eri kitaq b’ik e 400 eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit xuquje’ are rech umajik b’ik jun nimalaj tzukunem chi rij ri’ kumal ri’ Subdirección General rech Investigación Criminal (SGIC) are ri’ nab’e uwach b’anow k’iyalaj tzukunem rumal ri Ministerio rech Gobernación are rech b’a’ uq’atexik ri toq’inik pwaqil chi ke ri winaq e ajk’ay pa taq le k’ayib’al pa nimatinamit ri’.

Rumal k’u ri’ eri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas Lara xuya’ ub’ixik che ri tzukunem ya’olchajinik ri’ are ri’ uwach ub’eyal cholchak ya’olchajinem rech kuya’o kub’sib’al k’u’x joremal chi ke ri e ajb’inisaxel ri’ xuquje’ rech sib’alaj e k’o pa ya’olchajinik ri waqib’ k’ayib’alil ri sib’alaj katajin ub’anik k’ax chi ke ri’ kumal ri molaj b’anol k’ax ri sib’alaj tajin kakitoq’ij pwaq chi ke chi’.

 “Eri nimalaj ya’olchajinik ub’i’ cholchak Fénik kakoj chi’ are rech qastzij b’a’ kek’oji ch’ ri wokajil ajchajil tinamit pa taq le waqib’ k’ayib’alil k’o pa nimatinamit ri’, xuquje’ sib’alaj katajin ri tzukunem chi’ kumal ri tzukunel rech ri SGIC are rech b’a’ kakich’ob’o chinaq tajin kakib’an ri b’anow k’ax chi’ xuquje’ rech kakita’o che ri Ministerio Público rech kutaq kichapik loq ri’”, xcha’ ri ajpatanel ri’.

Eri k’ayib’alil kojtajik che sib’alaj kichajixik e are ri’: ri San Martín, ri Santa Luisa, ri Santa Faz, La Palmita,  ri Alameda xuquje’ El Limón, chi’ k’ut e k’o 50 reqa’lenelab’ rech ri PNC, kitunum kib’ kuk’ ri rech ri POLIMERC ri ketajin chik che chajinik chi’.

Pa konojel ri’ e 400 eqa’lenelab’ rech ri PNC, ketajin che ya’olchajinik chi’ pa taq le k’ayib’alil ri’ xuquje’ kojpa’ ub’antajik ri k’ax je ri’ ketajin che uya’ik ri chajinik ri’.

Chi rij ri k’ax kik’ulmam ri ch’ich’ erelwinaq chi’ eri taqawokajnel ri’ xub’ij che sib’alaj katajin che ri tzukunem chi kij ri nik’aj molaj b’anol k’ax che ri ketajin che b’anow elaq’ toq’inik pwaq chi ke ri winaq chi’ kojpa’ b’a’ ri ya’tal ub’ixik pa le MP,        xuquje’ pa le PNC, rumal ri’ k’o jun b’anikil ya’olchajinik xwok uwach chi’ rech kato’ uwach kik’aslemalil ri winaq e ajb’inisaxel kuk’ ri e ajb’insal ch’ich’ chi’.

E k’o winaq kiwam kib’ keq’axik xeraqatajik

Rumal k’ut katajin kak’iyirik ri winaq kiwam kib’ keq’ax chi’ pa amaq’, eri Ministro Rivas Lara xuya’ utzijol che k’o komon chakunik chi kuwach ri wokajil kuk’ ri taqawokaj rech nik’aj chik amaq’ kojpa’ Honduras, El Salvador, Panamá xuquje’ Estados unidos, xa’rumal are jun  k’ax tajin kuya’ itzelb’anik chi’ pa rulewal.

We kamik ri’ e raqom chik e k’o 1,000 winaqil Africanos  pa juyub’ tinamit Iximulew ri’ aretaq kechapik are ketaq b’ik pa taq k’olib’em rech ri Dirección General rech Migración rech kamajtaj kitaqik b’ik pa taq katinamit ri’.

K’o ya’olchajinik che ri Fiscal General

Eri Ministro Rivas xuya’ ub’ixik che ri pa e wuqq’ij ri’ k’o jun riqb’al ib’ xb’an pa le Nima Rachoch K’amal b’e Amaq’ ruk’ ri Fiscall General, Thelma Aldana ri’; are wa’ xa’rumal xtotajik che sib’alaj terenb’em ukamisaxik ri’, rumal k’u ri’ k’o jun k’ak’ ch’ob’ow k’ax xb’an chi rij ri k’ax karaqataj wi rech xkoj jun nim ya’olchajinik che.

 “K’a pa le xtotajik che sib’alaj katajin utzukuxik rech kikamisaxik ri Fiscal General ri’, xaqamol qib’ ruk’ ri are rech xaqataq uya’ik nimalaj chajinik che, rech sib’alaj chajitalik ri uk’aslemal ri’. Rumal ri’ eri uj kaya’m ta kan uchajixik ri’, xa’rumal b’a’ qaya’om ronojel ub’anikil ya’olchajinik che ruk’ juntir taq no’jb’anem ri’”, xcha’ ri ajpatanel.