Katajin ub’anik jun nimachomanik rech Ciberya’olchajinik chi kuwach ri Guatemala ruk’ Corea Guatemala ruk’ Corea

362

Ruk’ wari’ are taqim ub’anik jun nim riqb’al ib’ chomanik rech uya’ik uchuq’ab’ ri ya’oltob’anik kumal ri nimatinamit naj ri’, rumal ri’ katajin ub’anik ri b’anow chomanik chi rij Ciberya’olchajinik ri’, ri xya’taj ri’ kumal ajno’jinelab’ rech KISA – Corea, rumal k’ut e are e komon wokajil rech ya’olchajinik pa Internet rech ri ciberya’olchajinik pa we amaq’ ri’.

Eri Gabriel Juarez Lucas, Viceministro rech Tecnologías, sib’alaj xuya’ ub’ixik eri nik’aj molaj b’anol k’ax e are k’ut qas e b’anol k’ax ri’ pa we amaq’ nimatinamit, xuquje’ eri b’anow k’ax che kik’aslemal winaq ri’, eri ukojik tzijob’enik pa taq uwachwuj pa kemamtzij, are wa’ ri tajin kakiya’ k’axk’olil pa we amaq’ ri’.

Xuquje’ eri hackctivismo are wa’ jun b’anow k’ax ri xmajtaj koq pa k’i taq junab’ chik ri’, e are kib’anom k’ax che uwachwujil pa kemamtzij rech ri taqawokaj pa amaq’ rech kakikoj itzelal pa le chak upatan ri taqawokaj pa Amaq’il ri’ xuquje’ pa k’isb’al ri’ k’o ri b’anow k’ax pa pwaqb’al ja ri’, eri jun b’anikil k’ax pa uwach ulew ri’ are k’o pa keb’ k’ulmatajem ri’ pa le relaq’axik pwaqil meb’il ri’.

Eri Viceministro xuya’ utzijol ri’ eri uq’atexik b’anow k’ax ri’ are xmajtaj loq k’a pa le 2008, ruk’ pa jun ub’anikil ya’olchajinik pa juntir we amaq’ tinamit, are wari’ xuya’ uk’aslemal ri Consejo Nacioanl rech Ya’olchajinik, ri kub’an che we amaq’ ri’ kumaj pa komonb’al kiq’atexik ri b’anol k’ax ri’.