“Kojtajin che ujuch’ik uwach jun Nuk’chomab’al ruk’ ri Observatorio chi rij Salud Sexual xuquje’ Reproductiva (OSAR), ri e k’i kuwach taq ri wokajil chi rij jun tzijonem chi rij b’anow k’ax chi ke ixoqib’ xuquje’ ri rech junamil ri’, eri kojtajin che ub’anik uj are kojtajin che utzijob’exik chi rij taq ri chak kumaj ri’ xuquje’ che are wa’ uchak patan ri Taqawokaj rech kab’an utzilem che ri jujun uchakub’al pa wokajil ri’”, xcha’ ri urox viceministro, rech Q’atel k’ax, Axel Romero aretaq xjuch’ jun nuk’chomab’al ri’.

Xub’ij chik che tajin kach’ob’ik ri k’aslemamtzij che tajin xub’an ri OSAR pa le uchakuxik ri tzijolil ri’, rumal ri’ kab’ixik eri qas b’anow k’ax ri’ are chi ke ixoqib’, chi ke ri e yawab’ ixoqib’, chi ke taq ali, chi ke taq ri ak’alab’ xuquje’ are rajawaxik kab’an kilik le b’anom k’ax chi ke jeri’ chi ke ri ajb’anol k’ax rech ke’ok pa le suk’umanemr i’.

Eri Romero xub’ij che e ajno’jinel chi rij ronojel jasche kekam ri taq ne’ ak’alab’ ri’ are rech kaq’atatajik sib’alaj rajawaxik b’a’ kak’am uq’ab’il ronojel b’anow chomab’al rech q’atel jun k’ax ri’ pa tinamit, are wa’ kuk’utu che k’o jujun b’anikil rajawaxik kanimax ub’anik pa taq le tinamit chi rij wari’.

Eri Mirna Montenegro rech ri Observatorio rech Salud Sexual xuquje’ Reproductiva OSAR, xub’ij che ruk’ le ujuch’ik ri nuk’chomab’al rech tob’anik ruk’ ri Ministerio rech Gobernación pa le q’atel b’anow k’ax chi ke ixoqib’, che ri ixoqib’ xuquje’ rech uq’atexik ri k’ax chi ke ixoqib’ e yawab’ xuquje’ chi ke taq ak’alab’ e q’apoj ri k’o nim kupatanij katzijol pa le rajilab’alil ri’.

“Eri b’anow chak ruk’ ri Mingo pa komonchak, are rech ya’b’al reta’maxik ri’, chi rij utzwachil rech achk’ulaj xuquje’ rech kalk’uwa’lixik ri’, chi rij ya’talil, chi rij kichomanik ixoqib’ are k’o nim upatanil , che ri OSAR, rumal ri’ man xaq ta ri’ kaqab’ij chaqachakuj uq’atexik b’anow k’ax ri’ xane’ are rajawaxik eri ixoqib’ kaketa’maj konojel che are rajawaxik kaq’atexik pa w amaq’ ri’, xcha’ ri Montenegro.

K’o k’i taq cholchak kojom chi rij wa’ pa Congreso, rech kuwa’lijsax uwach taq

Eri Alejandra Carrillo, Diputada rech ri Congreso rech pa Amaq’il xuquje’ are utoq’im uwach uwa’lisaxik ronojel ri cholchak chi rij ri’ xuquje’ ri chomanik chi rij pa taq wokajil ri are wa’ we kamik kak’is pa le ujuch’ik uwach ri jun Convenio ri’ che ri xya’ utzijob’exik ri’ xuquje’ are wa’ jun q’ijom che ri OSAR rumal are jun ilonel che uterne’xik ya’ol ilonem chi ke taq ali e yawab’ ri k’a 15 kijunab’ ri’ xuquje’ pa le uq’atexik rech man kekanaj ta e yawab’ ri taq ali ri’ xuquje’ rech are kab’an chi ke ri taq ali ri’ rech kakib’an utz winaq kakik’ex uwach ub’antajil qatinamit ri’.

Xub’ij chik che we kamik pa le Congreso k’o ri k’i taq b’iw ch’ob’otalchak rech taqanem ri’ ri rech ub’anik k’ak’ che ub’anikil utaqanik pa we amaq’ ri’ rumal ri Secretaría rech Bienestar Social che ri k’o jun jachakunb’al kech ajchak ri’ che ri kojom chik ri’ k’a pa jo’ob’ junab’ chik ri’ xuquje’ are wa’ kachomax wuach pa le ik’ abril xuquje’ are jun chik k’utb’al rech ri ch’ob’otal chak rech taqanem rech uq’atexik b’anow k’ax chi ke taq ne’ ak’alab’ ri’ chi’ k’u ri’ eri OSAR xuquje’ ri Mingob k’o jun nim kchak patan chi rij ri’.

Xuquje’ b’antaj keb’ wuqq’ij ri’, xub’ij che ri ajb’anol taqanib’al ri’, xchomanik pa jun molinem ruk’ ri Viceministro Axel Romero rech xkitzijoj uq’atexik b’anow k’ax chi ke ri ixoqib’ ri’, chi’ k’u ri’ k’o jun cholchak kakojik rech uq’atexik jun b’anow k’ax ri’ chi ke taq alitom xuquje’ chi ke e q’apoj alab’om alitom ri’.