K’o jun ajk’ay xajab’ k’o awan kunb’al chupam xraqataj pa aeropuerto

316

K’o keb’ pajb’alil rech cocaína awatal pa raqan juk’ulaj xajab’ xa’ oqxa’n taqom b’ik naj tinamit xraqataj kumal ri PNC-SGAIA pa le Aeropuerto La Aurora.

Eri Antinarcótcos xkisolij ri k’ay rech jun empresa rech oqxa’nib’al ub’i’ curier rech kataq b’ik pa Estados Unidos xraqataj k’ut rumal ri tz’i’ eqa’lenel K-9 “Fargo” are xuya’ pa k’utik ri awan kunb’alil b’enaq pa jun cartón uk’olib’al ri’.

Chuwach ri MP eri eqa’lenel rech ri PNC-SGAIA xkisolij le oqxa’nib’al ri’, are jun juk’ulaj xajab’ k’i uka’yib’al rilik nim pa raqan ri’ pa raqan ri’ xraqataj wi jun k’olib’al k’o saq awan  kunb’al chupam ri’ aretaq xsolixik xq’alajinik che are cocaína ri’. pa ronojel ri xraqatajik k’o keb’ ons ri’.

Eri tzukno’jchak chi rij ri’ are xmajtaj k’a iwir ri’.