Eri Ministerio rech Gobernación xok pa le riqb’al ib’ chomanik rech ya’olchajinem che ri umeb’ilal amaq’ pa Izabal ri’

551

Eri Viceministro rech Prevención rech Q’atel B’anoj K’ax ri’, Axel Romero are jun xk’oji pa uk’exel ri Ministro Francisco Rivas Lara pa jun sik’inik xb’an che rumal ri Diputada Thelma Ramírez, k’amal b’e rech ri Comisión rech Asuntos Municipales, rech b’anow chomanik chi rij ub’anik utzil che ri umeb’ilem amaq’ k’o pa le juyub’ tinamit rech Izabal.

Eri Viceministro Romero xuya’ ub’ixik che ri utaqib’alil ri jun riqb’al ib’ chomanik ri’ are rech kachomaxik rech kasuk’umaxik le nima’q taq achochib’alil rech ojer chik k’o chi’.

Eri Ministerio rech Gobernación kak’oji ri’ pa reqale’nib’al ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ pa achb’ilanik kab’an pa le usolixik taq ri nima ja rech kesuk’umax chi’ rech man k’ot k’ax kakiraq ri tinamit rumal chi’.

Are rech b’a’ kasuk’umax uwach ri’ k’o jun puq chak chomanik xkoj chi rij ri’ rech kachomaxik kasuk’umaxik ri wokajil umeb’il amaq’ k’o pa le juyub’ tinamit rech Izabal ri’, ri are k’o pa wokom uwach suk’ub’anik chi’ rumal ri Ministerio rech Gobernación xuquje’ rumal ri Cultura y Deportes, ri rachoch q’atb’altzij rech Izabal xuquje’ Lívingston, xuquje’ kumal ri k’amal b’e rch FEGUA, kumal ri Instituto rech Antropolgía e Historía IDAEH xuquje’ rumal ri Diputada Ramírez k’amal b’e rech ri Comisión ri’.

Eri utaqib’al ri komon chomanik ri’ are rech kilik kach’ob’ik xuquje’ rech pa wokajil rilik uchomaxik rech kasuk’umaxik ri wokajil umeb’il amaq’ k’o chi’ pa Izabal, rumal qas chi rij k’ut ya’tal wi ri chomanik pa komon wokajil rech kasuk’umaxik ri nima’q taq ja achochib’alil k’o pa juyub’ tinamit chi’ xuquje’ are rech utz chik kil kumal le winaq tinamit kuk’ ri e ajch’ab’inelab’ chi’.

Xta’ik rech kasuk’umaxik ri rachoch k’olib’al ri PNC ri’

Pa le xsik’ix wi xuquje’ xe’opan chi’ ri Komon rech ya’olchajinik pa le juyub’ tinamit rech Izabal xuquje’ ri k’amal b’e rech ri jo’ob’ ajkalte’ib’ chi’, xe’opan chi’ rech xkita jun nim toq’ob’ che ri Viceministro Romero, are rech kasuk’umaxik ri ub’anik ri nuk’wokajil rech ilonb’al q’atojchakunem pa le wokajil ajchajil tinamit chi’ xuquje’ rech b’a’ kab’an usuk’umaxik ri rachoch uk’olib’al taq le wokajil ajchajil tinamit chi’ rech pa utz b’a’ le ya’olchajinik kab’an chi ke ri winaq tinamit chi’.