Eri Ministerio rech Gobernación tajin che ya’olchajinik rech kiq’atexik ri Elaq’omab’ e Ajtoq’inel Pwaq ri’

324

Eri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas Lara, xuya’ ub’ixik che katajin pa jun cholchak rech ya’olchajinik xuquje’ tzukunik ri’ rech kuch’ob’ kuwach chinaq e uwinaq ri molaj ajtoq’inel pwaq ri’ che ri k’a te kanoq sib’alaj xkitoq’ij pwaq chi ke e ajb’insal ch’ich’ erelwinaq ri’ xuquje’ chi ke ri ajk’ayib’ e rech taq k’ayib’al pa nimatinamit ri’.

Chi rij k’u ri’ eri ajpatanel xuya’ ub’ixik ri’, che we jun k’ax ri’ are sib’alaj katajin komon chomanik chi rij pa taq le wokajil rech q’atb’altzij ri’, rumal k’ut ri k’ax tajin kb’an chi ke ri ajchoq’e ch’ich’ erelwinaq kuk’ ri e ajk’ayib’ ri’, xuquje’ chi ke ri winaqil e ajb’inisaxel pa taq le ch’ich’ erelwinaq ri’ xuquje’ ri winaq keloq’owik pa taq k’ayib’al, rumal ri’ k’o jun nimalaj ya’olchajinik katajin ri’.

Xa’rumal k’ut ri ub’ixik k’ax kamisanik kb’an chi ke ri e ajchoq’e ch’ich’ e erelwinaq pa taq le colonias rech Betania, Amparo xuquje’ Granizo, k’o jun nim ub’eyal cholchak rech ya’olchajinik katajin chi’ rumla ri Subdirección General rech Operaciones rech kakojik k’iyalaj kuwach wokajil e ajchajil tinamit chi’ xuquje’ are rech kiq’atexik ri e ajb’anol k’ax ri’.

Are k’o ya’b’al chajinik pa taq le k’ayib’al ri’ xkoj k’ut che k’a pa le q’ij lunes k’o jun nimalaj ya’olchajinik kamajtaj kumal e 400 eqa’lenelab’ ri’, ri kutunun kib’ kuk’ ri eqa’lenelab’ rech POLIMERC ri e taqom b’ik keraqataj chik chi’, are rech kechajin chi ke ri e ajk’ayib’ xuquje’ chi ke konojel ri winaq e aj iximulew ri’ rech keq’atatajik ri e ajtoq’il pwaq chi ke.

Eri minsitro Rivas Lara xtatb’enik pa le ujaqem ri k’uttijonem ub’i’ “Ya’b’al tob’anik chi ke winaq e q’alajisanel kiraqom k’ax xuquje’ kuk’ nik’aj chik e k’o pa q’atoj tzij ri’.

Eri Ministro Rivas xuya’ ub’ixik che jun nimalaj tzukunem katajin pa taq le k’ayib’al ri’, rech kch’ob’ik pa kijujunal chinaq chinaq keb’anow rech ri b’anow k’ax ri’, rumal ri’ are sib’alaj rajawaxik le ketob’an le winaqil ri’ xuquje’ rech kakich’ob’ ri’ che rajawaxik kakub’ kik’u’x chi ke ri q’atb’altzij, ri PNC, ri MP, xuquje’ ri INACIF.

 “Katajin k’ut ri komonchomanik pa taqawokajil ruk’ ri Ministerio Público (MP), ruk’ katajin wi ri sib’alaj chakunem rech kach’ob’otaj kuwach chinaq kiwokom kuwach nik’aj molaj b’anol k’ax ri ketajin che toq’inik pwaq ri’”, xcha’.

Xuquje’ eri chomanik rech q’atel k’ax ri’ pa le uchakuxik kuwach ri cholchak rech ya’olchajinik rech kq’atexik eri alab’om alitom xuquje’ ri ixoqib’ kakimin kib’ pa k’ax ri’, pa taq ri nik’aj nuk’wokaj b’anow kamisanik ri’ ri are kojomaj rech kejurixik xuquje’ are chakub’al kojom pa utoq’ixik pwaq ri’, xcha’ ri Ministro Rivas.

COMPARTIR