Eri Ministra xmolin kuk’ ri jun loq’ molaj kib’i’ “Nim nuq’ij nuchoq’ab’ kinna’o ruk’ nuPNC”

71

Eri Ministra rech Gobernación, Eunice Mendizábal Villagrán, xk’oji pa jun molin ib’ chomanik kuk’ ri jun loq’ molaj kib’i’ “Nim nuq’ij nuchoq’ab’ kinna’o ruk’ nuPNC”, eri molaj ri’ are wokom uwach kumal ri e k’ojinaq pa le Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, kuk’ ri’ ronojel choq’ab’ xechakunik rech xkib’an ri utzilem che ri wokajil ajchajil tinamit ri’.

Eri Víctor Porras, k’amal b’e rech ri we loq’olaj molaj ri’ xuya’ ub’ixik che we chomanik ri’ ruk’ le nan taqawokajnel ya’olchajinik pa Amaq’ ri’, are rech xch’ob’ik xchomaxik jujun taq chomanik kojpa’: ri kachakux na uya’ik uchuq’ob’ilal ri’, rech kaloq’oxik kichak patan ri eqa’lenelab’ ri’ ruk’ le ya’ol saqilb’anik pa taq le taqawokajil ri’ rech man k’ot elaq’nik kab’an ri’ chi’.

 “Eri chomanik ri’ xb’an ruk’ le nan Taqawokajnem ri’ are sib’alaj utz xa’rumal ruk’ wa’ kaqak’am uch’ob’ik che qas tzij b’a’ k’o utzilem tajin kaya’ chi ke ri eqa’lenelab’ pa le wokajil ri’. Eri chak ri’ xmajtaj k’u loq are ri’ qas tzij kojtajin che upatanixik uwach ri’” xcha’.

Eri Porras xuya’ ub’ixik che ri chomanik ri’ man katanab’ ta ruk’ ri Mendizábal Villagrán rech katerenb’exik ri chomanik b’anom chik ri’.

Nota: Genesis Agustín.
Fotos: Alberto Galiano.

Swiffy Output
COMPARTIR