Eri ak’alab’ are kach’ob’ kuwach xuquje’ kab’antaj kowinem ke’esax pa k’ax rumal retal rachib’al pa kaqan ri’

426

Aretaq wexa’ le unan ri ak’al karaj taq chik kusipaj b’ik le ral ri’, wene’ xsach chuwach wene’ xa’ xuk’ayij le ral ri’ xuquje’ k’o che xa’ ke’esax b’ik pa kiq’ab’ ri’ aretaq keleq’ax b’ik, eri Wokajil Ajchajil Tinamit e k’o rajno’jchakunel pa le Unidad rech ri Sistema Automatizado rech Identificación rech Huellas Dactilares (AFIS), rech are kakojik pa uraqik ri taq ak’alab’ e sachinaq ri’.

We kamik wexa’ k’o jun ak’al kaya’ pa sipaxik pa amaq’el ri’ pa raqan kak’am wi retal ub’antajil upetib’alil ri’ xuquje’ pa uq’ab’ ri’, chi’ k’u ri’ kak’am wi ri retalil rech kach’ob’ik chinaq utat unan ri’.

Eri jun chi ke ri ub’anisaxik uwach ri’ ri k’o upatanil are ri’ kakoj saq’ab’al pa raqan ri’ rech kilik retal taq ri juch’ k’o pa raqan ri’, are wa’ kuya’ pa saq rech kach’ob’ uwach ri alaj ak’al che ri unan karaj karaq loq.

Eri retal rachib’al pa kaqan ri alaj taq ne’ man kasach ta ri’.

Eri ub’anikil rachib’al k’o pa raqan man kasach ta ri’

Eri Roxana Alvarado, Coordinadora rech ri Sistema AFIS rech ri PNC, xub’ij che ri junam rilik ri rachib’al taq, ri ub’eyal juch’uw, xuquje’ ri rech uwiq’ab’aj ri retz’ab’alil ri’, are wari’ ri qas kesax wari’ ri rachib’al ruk’ ri upresil ruk’ ri juch’uw pa taq kaqan  ri’.

“Eri kuk’ex rib’ chi ke are kanimar pa kaqan ri’ emu wa’ ri rachib’al xuquje’ ri ub’antajil ri’ maj uchupik pa kaqan pane’ b’a’ keri’jib’ ri’, rumal ri’ eri ub’anikil ch’ob’ow ri’ k’o jun nimalaj rutzilem kuya’o ri’”, xcha’ ri Alvarado.

Karaj kaya’ utzijolixik ri’

Sib’alaj k’o nim kupatanij rech kaya’ ub’ixik pa we amaq’, che e k’o k’iyalaj wnaq man keta’m taq che ri PNC sib’alaj k’o kakowin che resaxik uch’ob’ik ri retal k’o pa kaqan ri kalk’uwal ri’, rech kab’antaj kowinem kach’ob’ kuwach ri’ xuquje’ rech keraq ri’ xuquje’ rumal wari’ eri ixoqib’ e nan ri’ ya’tal ri’ jun nim kub’sib’al kik’u’x ri’ rech man kebison ta chik pa kanima’ pa juntir kik’aslemal ri’ ri’.

“Kinchomaj in che sib’alaj rajawaxik katzijob’ex chi ke konojel taq ri ixoqib’ e nan chi rij taq juntir ub’antajil kichomab’al ri’ chi rij wexa’ k’o taq kal kine’ kasipam b’ik ri’, k’o ri’ jun ub’anikil rech qastzij kab’antaj kowinem keraq ri’, rech kach’ob kuwach ri’ xuquje’ rech kakiraq taq kal ri’”, xcha’ ri Alvarado.

Eri PNC k’o nim kakowin che ub’anik rech rilik ketalil ri alaj taq ne’ ri’.

Pa le uchak upatan uk’aslemam chik uwach ri PNC ri’, kana’taj che pa le ub’anikil ri Pelmatoscopía, are wa’ ri reta’mab’alil che ri kuya’ pa saqil reta’maxik ri rachib’al k’o pa kaqan ri taq ne’ ri’, rumal ri’ e kowininaq pa jo’lajuj junab’ chik ri’ e k’o taq ne’ e raqom kitzalim pa kiq’ab’ ri kinan tat ri’.

Eri taq ak’alab’ che ri kab’an retaxik ub’anikil chi ke ri’, eri k’a te jun pa jo’ob’ kijunab’ taq, pa juntir ri’.