Xya’ pa k’utem ri solwachinem chi rij ri Komon rech Ya’olchajinik pa Antigua Guatemala, Sacatepéquez

401

Pa k’isb’al rech ri riqb’al ib’ ruk’ ri ASIES are k’ut xuya’ pa k’utem ub’anikil ub’ixik ri cholchak rech unuk’ik’ uwach chakunik ri’, chi’ k’u ri’ xwok wi uwach ri k’aslemamtzij chi rij le chak ri’ pa Antigua Guatemala, pa le komon rech ri ya’olchajinik ri’, eri Viceministro rech Q’atel k’ax ri’, Axel Romero xuya’ ub’ixik che xnuk’utaj uwach ri chomab’al ri’ chi rij ri xya’ ub’ixik pa le uk’aslemam uwach chi rij ri’.

 “Chi’ k’u ri’ xb’antaj wi uk’utik ri chak pa komonb’al taqawokajil ri’ pa le q’atel b’anow k’ax ri’, ri qaraj kopan ropanb’alil pa unajil chi rij ri q’atenik b’anow kamisanik ri’”.

Xuquje’ xub’ij chik che katajin umolik ri rajilab’al ropanik ri b’anow k’ax kanoq xuquje’ aretaq xk’is ub’anik ri komonchak ri’, eri rajilab’al ri’ xuk’utu che k’o xqaj loq pa 55% chi rij b’anow taq kamisanik ri’ rumal ri komonchak xb’antaj wi, chi’ k’u ri’ eri q’atb’altzij ruk’ ri gobernación departamental xuquje’ ri Ministerio rech Gobernación, ri INGUAT, ri Wokajil Ajchajil Tinamit, ri Q’atb’altzij ri’, ri Organismo Judicial, ri Wokajil Ajchajil pa Nimab’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit, ri Ministerio Público konojel ri’ xechomanik xechakunik pa komonb’alil ri’ rech xkiq’atij ri upetisib’al b’anow k’ax ri’.

Kapatanixik ri xoqxa’nix ub’ixik ri’

Aretaq xk’is ri molin ib’ ri’ eri Viceministro, xuya’ ub’ixik che are kamol ri xoqxa’nix ub’ixik ri’, ri k’o pa uq’ijol rech kachomax uwach ri’.

Rumal ri’ xub’ij che are wari’ jun nim ya’ltzijol ri’, are rech b’a’ pa le uwokajil ri ajchajil tinamit ri’ kechap na ri maja’ kechapik. “Rumal b’a’ we ri uj kaqaq’atij uwach ri maja’ ri karaj na are sib’alaj utz pa le uq’atexik b’anow k’ax ri’, xuquje’ k’o che qas naj kanajtib’ kitaqik pa q’atb’altzij aretaq karaqik jun winaq rumal q’ab’arel k’olik ri’, are rajawaxik kaya’ pa retalil rech man k’ot jun chik winaq tane’ kaqaj pa le b’anow k’ax ri’ chi ke ri winaq tinamit e aj iximulew che ri kewa’katik ri’ xuquje’ rech nik’aj chik winaq e b’enaq tane’ pa taq nik’aj chik ch’ich’ ri’”, xcha’ ri Romero.

Pa k’isb’al rech xub’ij “Kaqajnuk’ b’a’ uwach jun cholb’al chak rech molin ib’ ri’ rech kaqakoj wa’ uwach ub’anikil ri’ pa taq nik’aj chik juyub’ tinamit ri’ are rech b’a’ qas ya’talil kakojik pa taq le 22 juyub’ tinamit ri’ xuquje’ ruk’ wa’ kab’antaj kowinem kaq’atexik ri b’anow k’ax elaq’nik ri’, ri man k’ot uwach ruk’ ri nuk’wokaj kamisanem ri’, ri man k’ot uwach ruk’ ri nim b’anow k’ax kab’antaj ri’, emu wa’ ri’ qas nim k’axk’olil kuya’ chi ke winaqil e aj iximulew ri’, ri are kaqab’an utz che ub’anik ri k’amow ib’ pa joremal ki’kotem pa taq ri qatinamit xuquje’ pa taq juyub’alil ri’”.