Xjach le wuj ub’i’ “Maj Kub’sib’al k’u’x xuquje’ b’anow k’ax pa América Latina xuquje le Caribe”

424

Junam ruk’ jun molib’al rech ri tzukunik b’anom chi rij ri chomanik rech ri Ya’olchajinik Winaqilal ri’ xuquje’ are wa’ ub’anikil jun wujil rech kasik’ixik rech qas kuya’o pa una’tixik che ri Academia Centroamericana, xcha’ ri Viceministro rech Q’atel B’anow K’ax ri’, Axel Romero, pa le ub’ixik xub’ano pa le uya’ik pa nim k’utub’al ri’.

 “Are wa’ wuj ri’ man k’ot jun xaq katz’ib’in rech tane’ xuquje’ are wa’ kuk’utu ri jujun taq kechomaxik pa q’atb’altzij ri’ ri kaya’ wi ub’ixik ucholaj chi ke ri ajsik’il rech ri’ chi rij taq maj kub’sib’al k’u’x xuquje’ chi rij taq ubanikil kojb’al cholb’al chak pa taq le kik’olib’al winaqil pa taq tinamit ri’ xuquje’ chi rij taq ri chakunik kuk’ ri molaj winaqil ri’ chi rij ri maj kub’sib’al k’u’x chi ke ri alab’om alitom, ixoqib’ xuquje’ taq ak’alab’ ri’”, xcha’ ri Viceministro.

Xub’ij chik chi rij ri k’axk’olil ri’ rech b’a’ kachomaxik ri k’axk’olil kumal taq ri winaqil pa taq kik’olib’alil kijuyub’al ri’ xuquje’ jas le ub’anikil utzalaj taq ub’eyal rech ya’olchajinik k’a pa le ch’ob’ow rech ri nik’aj chik ub’eyal rech etab’anik rech k’ow ropanb’alil ri uchak patan ri cholb’al chak pa le ya’olchajinik ri’.

K’o nim kupatanij k’ut ub’ixik che ri ajtz’ib’anelab’ rech pa tinamit ri’ xetatb’enik, are ri’ ri al Isabel Umaña, Glenda Tager, xuquje’ le loq’ al ajno’jinelab’ pa uwachulew le mexicana Verónica Martínez are jun chi ke ri loq’ ixoq ri kachoman chi rij b’anow ch’ob’ow rech chi kij taq ajchajinelab’ xuquje’ chi rij Ya’olchajinik Winaqilal ri’. E are ri’ e k’i e ajno’jinelab’ e ajchomanel e k’o pa taq le chomanik ri’, ri k’o tzukunem kib’anom ri’, ri kiya’om eta’manik chi rij wari’.

Rumal ri’ eri uj kaqachomaj che are wa’ loq’ taq ya’ow chomab’al pa le cholb’al chak rech ya’olchajinikr i’ ri kuya’ chaqe jun chik ub’eyal rilik le b’anow chak patan pa le ya’olchajinik kumal ri ajchajil tinamit, kojpa’ pa le q’atel b’anow k’ax ri’ are k’ut ri winaq le k’o pa ub’anikil ri chomanik pa tinamit ri’.

 “Qastzij b’a’ eri wujil ri’ chupam k’ut kaqariq wi uwach ri tz’onob’alil kaqab’an chi rij ri ub’eyal Ya’olchajinik Winaqilal pa Amaq’ Nimatinamit ri’. Are wa’ kinchomaj in jun ub’anikil sib’alaj utz ri’ xuquje’ are wa’ uwachinik ri tzukunik b’anom pa taq rulewalil latinoamericanas ri kub’an nim che ub’anikil upatan ri’ xa’rumal are ri’ le keqakoj pa le sik’ib’al uwach pa juntir uwachulew ri’ k’o k’i chi ke ri’ rech anglosajonas norteamericana xuquje’ ri xk’oji ri’ are k’ut kuq’alajisaj chaqe man xaq ch’ob’otal chak etab’em uwach chi’ pa Iximulew ri’ xane’ etab’em uwach pa taq nik’aj chik amaq’ nimatinamit pa uwachulew ri’ le tak’al ub’antajik naqaj panoq chaqe ri’ xuquje’ are ri’ k’o jun nim uk’i’al reta’maxik uwach ri’ ri kow uchomaxik b’anom ri’, xcha’ ri Romero.