Ri K’amal b’e rech México pa nab’e mul xpe pa ch’ab’enik chi’ pa Amaq’ Nimatinamit Iximulew ri’

407

Pa le Nima Rachoch Nimatinamit chi’ xb’an wi ri nim kojemtzij pa le nab’e upetib’al chi’ ri K’amal b’e rech México, Enrique Peña Nieto pa we qatinamit Iximulew ri’, rech k’o k’i xpe che uchomaxik uwach ri’.

Pa le riqb’alib’ ri’ xtatb’enik ri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, rachi’lam ri Wokom Patanelab’ rech ri Taqawokaj ri’, pa jun nim kojemtzij xb’an che uloq’oxik uq’ij uwach ri Nima K’amal b’e rech México xpe k’ut xuk’exo ri Saqakotz’i’j rech ri retal Joremal pa nimatinamit ri’.

Eri Nima K’amal b’e Jimmy Morales xuya’ ub’ixik che ruk’ upetib’alil chi’ are kuya’o uchuq’ab’ ri utzalaj b’anow chomanik chi kuwach ri keb’ amaq’ib’ nimatinamit ri’ xuquje’ rech kachakuxik jun cholb’al chak patan kumal ri keb’ taqawokaj pa amaq’ib’ ri’ pa le unimaxik ri nuk’chomanik, ri eqa’lenemtzij xuquje’ ri cholchak che katajin upatanixik pa k’ulb’a’t juyub’ amaq’il ri’.

“Ruk’ México k’o jun mil kilómetro pa k’ulb’a’t juyub’ ri’ xuquje’ are kachakuxik ri jun cholchak rech kajalil uwach ri yakonem taq k’o pa taq k’ulb’a’t juyub’ ri’ are rech taqim ub’anik jun k’amow tzij rech b’anow k’ayinem ri’ xuquje’ rech kab’an utz che ri uchomaxik ri kiq’axnik winaq pa taq amaq’ib’ ri’ pa le waqxaqib’ uk’olib’alil k’opa taq k’ulb’a’t juyub’ ri’”, xcha’ ri Nima K’amal b’e Morales.

Eri K’amal b’e rech México, Peña Nieto, xub’ij che we keb’ nimatinamit ri’ k’o jun nim kichomab’alil pa komonb’al ri’ are wa’ uya’ik rech katzijoxik pa saqil juntir ri’ xuquje’ are wa’ ri k’o pa amaq’el chi kuwach ri taqawokaj rech ri keb’ tinamit ri’ xuquje’ ketob’anik chi kuwach taq le wokajil are wa’ eqle’nemtzij kub’an pa amaq’el ruk’ ri K’amal b’e Morales ri’.

“Kinmaltyoxij che we jun nim loq’ob’al ib’ ri’ pa le uya’ik ri jun loq’ weqale’n ri’ rech ujalik uwach ri Saqakotz’i’j rech ri Joremalil ri’, are wa’ jun nim loq’ uwach k’amow ib’ chi kuwach ri keb’ nimatinamit ri’ ruk’ ri México ruk’ ri nimatinamit iximulew ri’ rech katerenb’exik uya’ik jun nim utzilem pa rulewal taq tinamit ri’”, xcha’ ri Peña Nieto.