Rumal e k’o 25 b’anol k’ax xechapatajik e uwinaq ri Clica “Vatos Locos”, rech ri Barrio 18 xuquje’ e k’o  waqib’ mareros xechapatajik e are chi ke ri e 100 sib’alaj tajin ketzukuxik pa El Salvador, rumal ri’ eri K’amal b’e Amaq’, Jimmy Morales, sib’alaj xuki’kotirsaj uwach uchak patan ri taqawokajnel ya’olchajinik pa amaq’, Francisco Rivas Lara, je ri’ che ri Wokajil Ajchajil Tinamit xuquje’ je ri’ che ri Ministerio Público rumal jun nim kichapik nik’aj b’anol k’ax ri’ ri tajin ketoq’in che pwaq chi ke ri winaq pa we amaq’ ri’.

Eri Ministro xub’ij, eri komon b’anow tzukunik kumal ri e ajchajil tinamit kuk’ ri ajtzukunelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xuquje’ kumal ri Ajq’atol tzij rech ri Ministerio Público (MP) pa le q’atel b’anow k’ax utoq’ixik pwaq chi ke winaq ri’, rumal k’ut we jun b’anow k’ax ri’ are k’o sib’alaj k’axk’olil tajin kuya’o pa tinamit Iximulew ri’ xuquje’ pa taq le ilonb’alil chakunem juntir wa’ katajin ukojik rech q’atel ri b’anow k’ax ri’, xuquje’ rech k’o tzukunik kab’an chi rij xa’ nikpa’ k’ax kilotajik ri’.

Eri nik’aj salvadoreños xechapik, eri tat Rivas Lara xub’ij che are wari’ jun q’atenik xb’antajik pa komonb’alil ri’ kumal ri keb’ kuwach wokajil ajchajil re tinamit ri’.

K’o nim kupatanij kcha’ ri tat Rivas Lara kaya’ ub’ixik juntir taq ri winaqil e b’anol k’ax che ri xechap ri’ xuquje’ e are k’u ri’ tajin xkib’an k’ax che toq’inik pwaqil chi ke winaqil ri’ pa we junab’ ri’, rumal ri’ xq’atataj kikamisaxik e 490 chi winaqil ri’, are wa’ kamik kaya’ ub’ixik chi ke taq ri winaq keraqataj pa taq kachoch ri’ rech kaketa’maj che k’o nim tzukunik ya’olchajinik xb’antaj kumal ri e ajchajil tinamit ri’ pa le kiq’atexik ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri’.

COMPARTIR