Ri Nima K’amal b’e Morales xuya’ ub’ixik che k’o jun Nim K’axk’olil rajawaxik kachomaxik pa le tinamit Jerez, Jutiapa

490

Eri Nima K’amal b’e Amaq’ Jimmy Morales xuya’ ub’ixik uq’alajisaxik che k’o jun nim K’axk’olil xk’ulmatajik pa uq’ab’tinamit rech Jerez, Jutiapa, xa’rumal k’o nimalaj jab’al xub’an chi’ rumal ri’ k’o jun nim raqon k’ax xk’ulmatajik pa le uq’ab’tinamit ri’.

Eri nimalaj k’ax xk’ulmataj chi’ are kachomaxik qaraj pa jun ik’ uwach q’ij ri’ le rajawaxik kenajtib’ che kiyakik ja k’olib’al chi’, je ri’ xuya’ ub’ixik ri nimalaj ajpatanel ri’.

We kamik katajin chik ri chakunik chi’ rech kesaxik ri xq’o’l xuquje’ rech kesaxik ri ja xetzaq loq chi’ xuquje’ rech kab’an jun ub’e ja ri 600 metros kapajan raqan ri’, keb’ uxe’ kaqajik xuquje’ waqxaqib’ uwach kayakik, are rech kab’an jun k’ak’ ub’e ja kape loq pa le Volcán Chingo ri sib’alaj kub’an k’ax pa tinamit chi’.

Rumal k’u ri’ k’o pwaqil rech tojb’al chakunik kaya’ ri’ je ri’ ub’ixik xub’an ri Nima K’amal b’e Morales chi’ aretaq xtzijoj che pa saqilb’anik xuquje’ utz uchakuxik kakoj ri’ ri chokonsab’al ri kasach pa le ilonik kab’an pa le ub’anikil jun nim k’axk’olil kachomax chi’.