K’o utzalaj uwachinem ri ya’olchajinik katajin pa San Marcos

356

“Aretaq xtaq ukojik ri Korlim Ya’olchajinik pa le keb’ tinamit rech San Marcos, xb’antaj kowinem xraqataj nik’aj k’aqb’al ruk’ ub’aq’ k’aqb’alil ri’, ruk’ nik’aj chik poq’sab’al ri’, ruk’ lajuj chi winaq xechap chi’ pa konojel, ruk’ ri resaxik pa ronojel jo’ob’ qinomalil rajilab’al awan ichak rech Amapola, eri rajil kab’ixik pa ronojel are 60 q’inomalil chi pwaqil dólares are wa’ tajin kuk’utu che utz ri katajin ub’anik chi’”, xcha’ ri Francisco Rivas Lara, Ministro rech Gobernación ri’.

“Eri ub’antajik pa Ixchiguán xuquje’ pa Tajumulco, katajin ub’inisaxik jacha’ ri chomam chik ri’ pa le ya’olchajinem tzukunik chi’ xuquje’ pa le kik’amik b’ik pa q’atb’altzij ri lajuj winaq che ri xechapataj chi’ xuquje’ rumal ri’ sib’alaj katajin ri tzukunik pa taq ja k’olib’al ri’ jacha’ ri chomam ri’ xuquje’ e 20 winaq taqom kichapik ri’ rumal q’atb’altzij ri’” xcha’ ri Rivas Lara.

Xub’ij chik eri molaj ajchajinelab’ e b’enaq chi’ rech q’atel b’anow k’ax ri’ xuquje’ e are k’ut xe’opan pa taq le k’olib’em chi’, pa taq tijob’al ri’ rech kakiya’o ri chajinik chi’ xuquje’ katajin reyexik kamajtaj ri tijonik chi’, pa taq ri jachakunb’al rech kekunax wi winaq ri’ ri kub’sital chik ri’xuquje’ ri ya’b’al k’amow ib’ chi’ rech katz’alij chik chi’ ri joremal pa kik’aslemal ri keb’ tinamit ri’.

Xub’ij chik ri Rivas che pa le keb’ tinamit ri’ che ri taqom wi ukojik ri Korlim Ya’ochajinik ri’, katajin ub’antajik ri’ maltyox kumal ri komon chomanelab’ ri wokotal uwach kumal e ajno’jinelab’ rech ri Registro General rech Propiedad, rumal ri Registro rech Q’axaltzijol Catastral ri’, rumal ri Mingob, rumal ri Ministerio rech ri Defensa xuquje’ rumal ri Instituto Geográfico Militar, e are wokajilal ri’ keraqataj pa junlajuj raqan b’e kilómetros ri katajin wi ri ya’olchajinikri’, rech tajin kakeyej jas ri kab’antaj chi’ kachomataj chi’ pa we jun wuqq’ij ri’.

Eri uchararem ri k’iyemal rech pa San Marcos ri’

Chi rij ri’ eri Ministro xuya’ ub’ixik che ri Taqawokaj rech K’iyemal Winaqil ri’ kojom chik xuquje’ are uk’amom ub’e rumal ri Vicepresidente rech we Amaq’il ri’ xuquje’ wokotal uwach kumal e k’i taq ministerios che ri ketajin che reyexik ri utzalaj ub’anikil ri ya’olchajinik chi’ rech pa jikomal kaya’taj ri k’iyemal chi’ chi ke ri keb’ tinamit che ri sib’alaj naj junab’ ri’ e sachinaq kanq chi’.

Eri q’atib’al chi’

Chi rij k’ut ri q’atib’al b’anom pa taq nimab’e chi’, eri Taqawokajnel rech Ya’olchajinik ri’ xuya’ ub’ixik che ri Mingob katajin che uloq’oxik unimaxik ri ya’talil rech q’axaltzijol ri’, rech we k’o kata’ik ri’ xuquje’ rech we k’o k’ut ri kakitoq’ij uwach ri winaqil chi’ eri q’atib’al nimab’e chi’ man ya’tal taj jeri’ kab’an ri’.

“Rumal ri’ kaqaya’ jun nim sik’inik chi ke taq ri k’amal b’e chi’, chi ke ri ajtoq’inel chomanik chi’ rech kek’oji b’a’ pa jun nim riqb’al ib’ rech chakib’ij b’a’ ri kikaj kachomaxik jacha’ tajin kataqon wi ri taqanik ri’ jacha’ ri kataqon wi ri Taqanawuj ri k’o we Amaq’il ri’ are ya’talil chi ke xuquje’ eri man ya’talil ta chi ke ri q’atin nimab’e kakib’ano chi ke ri winaqilal chi’ che rajawaxik kewa’katik keb’e pa taq kichak kime’bilal ri’, pa tinamit, pa kunanem ri.’”