Ri Mingob sib’alaj xuya’ utzijoxik ri utzalaj ya’olchajinik xb’antaj rumal ri PNC pa le junab’ 2015

69

Pa nima ya’oltzijolinem eri viceministro rech Seguridad Elmer Sosa, ruk’ ri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, Nery Ramos Ramos kuk’ ri nik’aj chik taqanel rech ri taqawokajil ajchajil tinamit ri’ xkiya’ k’ut utzijol che pa le junab’ 2015 eri b’anoj k’ax xqaj uchuq’ab’ rajilab’al pa jun 10% pa ronojel amaq’ tinamit ri’, xqaj loq pa jun 27% chi’ pa nimatinamit rech Iximulew ri’ xuquje’ xqaj loq pa jun 30% pa uq’ab’ tinamit juntir ri’.

We b’anoj chak ri’ are xk’utu che ri b’anoj elaq’ ri’ ruk’ keleq’axik kejach’ich’ pa ronojel ri xeleq’axik are 365 pa ronojel ri’ pa le junab’ kanoq, eri b’anol elaq’ ruk’ ri ch’ich’ xeleq’axik ri’ are xqaj loq pa 94 eri winaq xekamik are xqaj loq pa 220 rajilab’al ri’.

Eri winaq xekamik are xqaj loq pa jun 4% pa juntir we amaq’ tinamit ri’ xuquje’ eri ixoqib’ xekamisaxik xqaj loq pa jun 5% rajilab’al ri’ aretaq xqaj loq 29 chi ke ri’, pa le 2015 are xqaj loq pa jun 29%; pa jun 31.6% ri xk’ulmataj ri’ pa le junab’ 2014 ri’.

FOTO SECUNDARIA copy copy copy

Eri utz uwachinik ya’olchajinik ri’ are xuya’ pa retal xb’antaj kowinem xechapatajik e 56,849 chi winaqil ri’ pa le junab’ 2015, junam ruk’ kub’ij che k’o 2,524 xechapataj na che ri xechapataj pa le junab’a kanoq ri’.

Eri ya’olchajinem tzukunik rumal ri Subdirección General rech Investigación Criminal –SGIC-, are xuya’ pa retal xkowin ruk’ xe’uchapo e 77 molaj winaqil e b’anol k’ax ri’, ri xaq katajin xkib’an k’i uwach k’ax ri’, e 21 molaj e eleq’al winaq xechapik, e 21 molaj e ajtoq’il pwaqil xechapik, e 15 molaj kakib’an kamisanik xechapik, e 14 molaj b’anol kamisanik ruk’ toq’inik pwaq xechapik, e 3 molaj e ajb’anol k’ax chi ke winaq pa k’axalaj chak xechapik xuquje’ e k’o 3 molaj e ajb’anol k’ax chi ke ixoqib’ alitomab’ xechap ri’.

FOTO TERCERA copy copy

Sib’alaj xeq’atexik ri molaj e ajk’ayin awan kunab’al ri’

Aretaq xesataj ri Q. 17 mil 74 millones 982 mil 887.81, pa kiq’ab’ ri e ajk’ayin awan kunab’al ri’, k’o k’ut 17 toneladas chi cocaína xesax pa kiq’ab’ ri’ xuquje’ k’o k’ut xchapataj chi ke, k’o k’ut tiko’nib’al rech amapola ruk’ marihuana xqupixik ri’, xuquje’ k’o k’ut pwaq xesax xraqataj ri’ xuquje’ k’o k’ut e 2,607 chi winaq e b’anol k’ax xchapataj chi ke chi rij b’anoj k’ax ri’.

CHAWILA’ K’UTB’AL RECH CHI’

Nota: Wendy Álvarez
Fotos: Alberto Galianoi

Swiffy Output
COMPARTIR