Eri Rivas Lara kub’ij; eri tzukunem k’o q’alajisanik katajin che ub’anik chi rij ri kamisanik pa zona 18

524

Aretaq xtatb’enik pa le Chomanik pa Taqawokaj rech ri K’iyemal Winaqilal ri’, che ri xk’am ub’e rumal ri Vicepresidente Jafeth Cabrera, eri Ministro rech Gobernación, xta che chi rij taq ri winaq xekamisaxik pa le zona 18 ri’ xub’ij che are wari’ xa’rumal ri toq’inik tojb’al pwaq kb’an chi ke chi’.

Ri Rivas Lara, xuya’ ub’ixik ucholajil che ri q’atoj toq’inik pwaqil chi ke winaq ri’ are wari’ qas tajin uq’atexik rumal ri Taqawokajil Ya’olchajinik ri’, are uwach ri chak katajin ub’anik rumal, rumal k’u ri’ katajin ri q’atel ub’anik k’ax ri’ xuquje’ katajin b’anow tzukunem chi rij b’anow k’ax ri’ rech kach’ob’ik chinaq xeb’anow ri k’ax ri’ rech keya’ pa q’atb’altzij ri’.

Xub’ij chi kij nik’aj b’anol k’ax ri’ k’o chik kitzijolil tzukum uwach chik ri pa keb’ oxib’ q’ij ri’ kaya’ kitziijol pa tinamit ri’ xuquje’ are wa’ kuya’ pa saq rech pa taq jub’ik kech’ob’otajik chinaq ri b’anow k’ax ri’.

Rumal ri’ aretaq xta utzijol che chi rij ri japache’ rech pa Villa Nueva, eri Ministro ri’ xub’ij che jun b’anow chomanik katajin chi rij ri’ xuquje’ xub’ij chik che man ch’ob’oltaj jumpa’ kachomatajik ri’ pane’ b’a’ je ri’ terenb’em ub’anik chomanik chi rij ri’ xuquje’ rumal ri’ katajin k’ut reyexik ronojel ri’ rech kak’is pa uchomaxik ri’ pa aninaqil.