Eri Nuk’wokaj AFIS kuya’ uchuq’ab’ pa aninaqil uchak ri wokajil ajchajil tinamit pa le tzukunik ri’

376

Are rech b’a’ kach’ob’otaj kuwach ri molaj b’anol taq k’ax, rech kek’am b’ik pa q’atb’altzij, rumal ri’ eri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), e k’o k’i pa uwokajil ri’ rech ri Sistema Automatizado de Identificación de Huellas Dactilares (AFIS, are ub’i’ pa inglés), are wa’ le molaj chakub’al rech no’jb’anem rech ri nab’e uwach ri’.

Eri Coordinadora rech ri Unidad AFIS, Roxana Alvarado Marcos, xuya’ ub’ixikche ri we nik’aj molaj chakub’al ri’ k’o jun kicholb’al chakub’al xuquje’ software, ri are wa’ kuya’o rech kach’ob’ chinaq ajchoq’e ri retal uwi’q’ab’aj ri’ xuquje’ chi’ k’u ri’ kil wi juntir retalil ri’.

Eri uwach ri qachak ri’ xkowin k’ut xuril utzijol jun ajb’anol k’ax ri’ ub’i’ “camaleóicos” rech pa we amaq’ ri’, ri k’o chik 58 ri u’okem pache’ ri’. We jun winaq ri’ pa amaq’el ri’ uwan ub’ixik ub’i’ pa 27 mul ri’, k’a xb’antaj kowinem xch’ob’otaj uwach ri’, pa le ub’anikil we jun nuk’wokaj ilob’al ri’ xcha’ ri Alvarado.

Xuya’ ub’ixik ri’ che b’anom kowinem ri’, maltyox che ri we jun nuk’wokaj ub’anikil ilob’al ri’, pa le kajilaxik e ajpache’ xuquje’ pa le qas kich’ob’ik kuwach ri’, are wa’ qas uya’om pa saq kajilaxik ri e ajpache’ pache’ ri’.

Eri kematz’ib’ che ri kojom pa le Jachakunb’al AFIS, are ri’ k’o k’i pa kojb’al rech xuquje’ are jipim pa taq q’atb’altzij ri’, pa le Wokajil Japache’ ri’ xuquje’ pa taq le jachakunb’al rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ pa ronojel amaq’ ri’.

Eri molaj chakub’al rech no’jb’anem MI 3, eri Alvarado xuya’ ub’ixik che we jun chakub’al ri’ are k’o nim upatanil ri’ rumal k’ut eqam rech ilob’al ri retal uwi’q’ab’aj ri’, are wa’ qas k’o upatan rech kakoj pa taq k’olib’al ya’olchajinik ri’ rech ka’il kitzijolil ri winaq chupam ri’ xuquje’ rech pa le kiq’atexik ri mola b’anol k’ax, k’o ri’ kajk’al oxib’ chi chokonb’al ri’ jipim pa ronojel we amaq’ tinamit.

“Ruk’ wa’ kach’ob’otaj uwach ri retal uwi’q’ab’aj pa le ilob’al rech che ri eqam ri’ qastzij sib’alaj utz ri’ kuya’o pa kub’sib’al k’u’x rilik utzijolil jun winaq pa aninaqil ri’”, xcha’ ri Alvarado.

Eri ub’anikil ri Nuk’wokaj AFIS

We jun ub’anikil ilob’al uwi’q’ab’aj ri’ are wa’ jun nuk’b’anikil rech b’anow ch’ob’oj kumal e ajchajil tinamit ri’, xuquje’ are eta’mim chik uwach are ub’i’ automático rech identificación dactilar (AFIS).
We jun no’jilob’al ri’, ruk’ ri nik’aj chik chokonsab’al, are uya’om jun utzalaj kowinem ya’olchajinik chi ke ri wokajil ajchajil tinamit ri’.