Tajin ketijoxik e 50 chi eqa’lenelab’ rech kakikoj ri chakub’al ub’i’ Móviles MI – 3

396

Are wa’ rech taqim ri’ ketijoxik ri eqa’lenelab’ rech utz ukojik kakib’ano ri chakub’alil no’jb’anikil pa le q’atel b’anow k’ax ri’ xuquje’ rech kiq’atexik ri molaj b’anol k’ax kamisanik ri’, eri 50 e ajchajil tinamit ri’ xetijox ri’ pa le utz ukojik kakib’ano ri nik’aj Chakub’alil Ch’a’wb’alil ub’i’ Móviels MI 3  che ri kejach ri’ pa taq ri Comisarías e k’o pa amaq’ tinamit ri’.

Ri Gabriel Juárez Lucas, Viceministro rech Tecnologías xub’ij eri utz ukojik kab’an ri chakub’alil ri’ are rech utz uch’ob’ik kuwach kab’an ri e b’anol k’ax che katzukux uwach kik’aslemalil ri’.
“Are wari’ k’o nim kupatanij ri’, rumal k’ut are kuya’ uchuq’ab’ ri uwa’lib’al uwach taq tzijol pa le kib’antajil ri ajb’anol k’ax kamisanik ri’, pa komonb’al uchakuxik ruk’ ri Registro Nacional kech Winaqib’ (RENAP). Are wa’ kuya’ uchuq’ab’ ri chak patan pa komon wokajilal ri’ ri kilotaj ri’ pa le Ub’eyal Ub’anikil pa Tinamti rech ri Ciber Ya’olchajinik ri’”.

Che ri Coordinadora rech ri’ le Jumulaj Nuk’ulem Utukel kucholajisaj Uch’ob’ik Katzijol Uwi’q’ab’al Winaqib’ ri’ (AFIS), ub’i’ Roxana Alvarado, rech uch’ob’ik pa utuke’lal pa le chokonsab’al ub’i’ Dispositivo Móvil MI3 are rilik pa retal uwi’kaq’ab’ winaq ri’ ruk’ ri uchapib’al uchakub’al ri AFIS ri’ rech RENAP, MINGOB xuquje’ PNC ri’, are wari’ k’ax uya’ik pa saq uch’ob’ik katzijol winaq kub’an ri’ jacha’ ri taqom kichapik kuk’ ri man k’ot taqom kichapik ri’, pa aninaqil xuquje’ are kilik pa retal uwi’k’aq’ab’ winaq ri’ che ri ronoejl wa’ kil kumal ri eqa’lenelab’ rech ri PNC ri’.

Xuquje’ xkub’isaj uwach ub’ixik che we nik’aj chokonsab’al rech rilik katzijol winaq ri’ k’i uwach taq b’anikil kuq’axaj ub’eyal ub’ixik ri’ xuquje’ are ya’talil rech kakoj pa taq le ya’olchajinik kab’an kumal ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’. Pa le k’uttijonik ri’ xetatb’en ri eqa’lenelab’ rech taq ri Comisarías 11, 12, 13, 14, 15, 16, 23, 41, 51, 61 xuquje’ ri rech 62 ri’.