Eri Urox Viceministerio kuya’ uchuq’ab’ ri cholchak kuk’ ri alab’om alitom ri’

721

Eri uya’ik reta’manik chi rij ri cholchak rech ri cholb’al chak patan kumal ri alab’om alitom ri’, chi rij ri’ eri Axel Romero viceministerio rech ri Q’atel b’anoj k’ax mak ri’, xopan pa jun riqb’al ib’ xsik’ix ri rumal ri Bancada Movimiento Reformador (MR), ri chomam rumal ri diputada Alejandra Carrillo.

Eri Viceministro Romero xuya’ ub’ixik che ri Urox Viceministerio k’o keb’ uwach pa wokajil uchak patan tajin kub’an pa le Wokajil Q’atel k’ax ri’ (UPCV), xuquje’ pa le Subdirección rech Q’atel K’ax rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’, chi’ k’u ri’ tajin ukojik wi ri cholb’al chak rech q’atel k’ax tajin uya’ik utzijoxik chi ke alab’om alitom ri’.

Chi ke wari’ k’o ri’ le cholchak rech Escuelas Segura, ri tajin kuya’o tob’anik pa 137 tijob’al ri’, chi’ k’ut tajin kuya’o utzb’anem chi ke e 51 mil 707 chi ajtijoxel ri’, ri e are ri’ tajin kakik’am ruk’ ri UPCV utzalaj taq tzijob’enik-tijob’enik ri’,  ri are katajin utzijob’exik chi ke ri tat nan ri’ kuk’ ri e ajtijonelab’ ri’.

Xuquje’ k’o ch’ob’otal chak tajin upatanixik ri’, kumal ri komonb’al kech ri alab’om alitom ri tajin kechakunik kuk’ taq ri k’ak’al winaq ri keraqataj pa k’ax meb’a’ib’ ri’ xuquje’ pa le cholb’al chak rech ri Organización Comunitaria ri are k’o pa le 161 uq’ab’tinamit ri’, pa le 8 komonb’alil pa taq tinamit ri’ xuquje’ pa le 81 chi comisiones comunitarias ri k’o pa ronojel amaq’ tinamit ri’.

“Rech yab’al tob’anik chi ke ri cholchak ri’ tajin b’a’ uchakuxik ri pa ka’mul uk’utik ub’eyal ri ub’inisaxik uwach ri’, rech kanimaxik kojpa’ ri taqom loq unimaxik uwach ri’ xuquje’ are wari’ jun reqale’nib’al uchak upatan ri taqawokajil ri’ rech kab’an chomanik che ri q’atel k’ax pa jun uq’elik uwach ri’”, xcha’ ri taqawokajnel ri’.

Eri viceministro Romero, xuya’ ub’ixik che junam ub’anikil uchakuxik ri’ rech kaya’ik uchuq’ab’ ri chak patan rech ri Servicio Cívico, ri are ri’ kasolixik ub’eyalil ri’ rech k’o jun utzalaj uchomaxik kab’an pa usaqilem ub’inisaxik ri’.

“Are wari’ jun cholb’al chak sib’alaj utz ub’anikil xa’rumal are kuya’o jun nim tob’anik chi ke ri winaq e aj iximulew ri’ are rech kab’an jun utzalaj kichomaxik ri’ are rech b’a’ ri alab’om alitom k’o chak patan b’a’ kakib’an pa taq katinamit ri’”.

We kamik ri’ are tajin usuk’umaxik ri Etanib’al b’anow rech kakoj ri’, k’o jun ch’ob’ow k’ut xb’an ri’ xuquje’ k’o xk’ex che, are wari’ ri katajin retaxik uwach pa le riqb’al ib’ rech ri Komon Tinamit rech ri Servicio Cívico, are rech b’a’ kuya’o jun utzalaj chomanik ilob’al chi ke ri e k’ak’al winaq ri’ che ri kikaj kek’oji pa le ch’ob’otal chak ri’.

Eri B’anol Taqanib’alil pa Amaq’xuya’ ub’ixik che karaj kuterenb’ej usolixik ri chakunem ri’ le katajin upatanixik uwach kumal le alab’om alitom ri’.