K’o jun utzalaj ub’eyalil tijob’en ib’ xuquje’ pa amaq’el chi ke ri e 50 chi ixoqib’ xuquje’ chi ke e 34 chi achijab’ ri kiwokom uwach ri K’ak’ Ub’eyal Ub’anikil Taqanem pa Wokajil Japache’ ri’ rech pa Iximulew ri’.

Qeta’m k’ut che ri k’ak’ b’anow chakunem ri k’o pa kiq’ab’ ri e k’ak’ taq eqa’lenelab’ rech Ya’olchajinik xuquje’ Chomanem pa Japache’ ri’ (VTP), xek’uttijoxik pa le República Dominicana, junam uch’ob’ik xkib’ano pa le xkik’aslemaj pa le isla del Caribe la’, are ri’ ub’anikil xk’ex juntir kino’jib’al kichomab’al chi rij keta’m ri’ kanoq chi ke ri kib’antajil ri e ajpache’ ri xuquje’ are chik xetzalij loq ri’ sib’alaj qas kich’ob’om chik kib’antajil konojel ri winaqil ri’ rech uya’ik jun chik ya’talil pa jumul chik ri’.

Eri Juan Carlos Chávez, pa le laboratorio rech computación ri’. Che ri Diego Pérez, Ajtijonel kech Ak’alab’ che te kakimaj b’ik katijoxik kib’ ri’, eri okem pa le K’ak’ Wokajil Ajchajinelab’ ri’, are jun q’ijol rech chak patanem ri’, xa’rumal are xuk’ut chi ke che man xaq ta ri’ k’o nim uchuq’ab’ jun winaq ri’ xuquje’ are rajawaxik k’o reta’mab’alil ri’, rech kakowinik ke’uta’o ri winaqilal pa taq kib’antajil ri’ xuquje’ rech qastzij b’a’ k’o qas keta’o ri’ xa’rumal ri’ are wari’ jun nimalaj utzilem kub’an chi ke ri’.

En k’u ri’ le Claudia López Morales, Bachiller en Ciencias y Letras, xuquje’ e k’o b’e taq ral ala ri’, ri are xub’ij che ri uk’aslemam ri are xuya’ ub’ixik che ri k’ak’ ub’anikil uno’jb’alil taqanem pa wokajil ri’, “man kape taq che resaxik ri k’o kojom chik xane’ are kape che utz’aqatisaxik ri’ rech kuya’o jun k’ak’ jamaril chi ke taq ri winaqilal ri’ xa’rumal e winaq k’o kanima’ kino’jib’al kichomab’al ri’ k’o che kujsach ri’”, xcha’.

Rumal ri’ eri Esla Ixpatá, ri are are jun pa le VTP, we kamik ajtijoxel k’o pa uwaqxaq uwaq uwach taq ik’ rech licenciatura pa Pedagogía xuquje’ rech Derechos Humanos, xuya’ ub’ixik ri’ che we jun K’ak’ Ub’anikil Taqanem ri’ are kuya’o nim tob’anik chi ke ri winaqilal che ri e tz’apil pa japache’ ri’ rech kakisuk’umaj kib’ ri’ xuquje’ rech ketzalij chik pa taq kachoch katinamit ri’.

Eri eqa’lenel Carrasco, rech República Dominicana, are xe’utijo ri k’ak’ taq eqa’lenel ri’, Eqa’lenel qastzij kiya’ol kanima’ pa le chak patan ri’.

Eri Alsedos Rosas Carrasco, K’amal b’e rech taq ri Unidades Especiales rech ri K’ak’ B’anikil Taqanem rech Chak Patanm pa Wokajil Japache’ rech ri República Dominica, ajtijonel kech ri K’ak’ Ajchajinelab’ ri’, xuya’ utzijol ub’ixik ri kupatanij pa Iximulew ri’ ri jun k’ak’ ub’anikil Taqanem pa Wokajil Japache’ ri’, jeri’ xuya’ ub’ixik jacha’ ri uk’aslemam pa le unim tinamit ri’, rech kakoj ri’ xuquje’ pa kisb’al rech are rech kasuk’um chik kib’ ri e ajpache’ ketzalij pa taq kachoch ri’ are ri’ kupatanij ri cholb’al chak pa le K’ak’ Ub’eyal Ub’anikil Taqanem pa Japache’ ri’.

Eri K’ak’ taq Eqa’lenelab’ chajinel ri’, are xkesaj ri retal tijob’en ib’ ri k’o pa uq’ijol ri’ xuquje’ k’o xetijox chi rij jalajoj taq b’anikil jacha’ pa taq uq’axaxik e ajpache’ ri k’o sib’alaj k’ax kib’anom ri’, jacha’ chi rij ri e ajpache’ che ri kesax pa kiq’ab’, chi rij ch’oj k’aqanik k’o naqaj panoq , chi rij ukojik taq k’aqb’al, b’anoj chomanik rech tzukunem ya’olchajinik pa japache’ ri’, chi rij rech tob’al kib’, chi rij uya’ik nab’e taq kunanem, chi rij taq kojb’al taq kemamtzij xuquje’ chi rij b’anow taqaninem ri’.

Eri Elliot Palma, rajawtzij pa le Academia rech ri Nuevo Modelo rech Taqanem pa Wokajil Japache’, k’o pa Zaragoza, Chimaltenango, xuya’ ub’ixik che ri Nuevo Modelo ri’ are k’o pa k’iyem uwach ri’, are wari’ kuya’o kaqaj uchuq’ab’ ri b’anow taq k’ax kamisanik ri’, jeri’ ri yab’ilal xuquje’ rech utz kab’an che ri ya’olchajinik pa taq le wokajil ri’.

“Pa we jun Nuevo Modelo ri’, rajawaxik ri’ kaqak’exo ri na’ojilem ri uj aj winaq iximulew ri’ che ri ajpatanel pa japache’ man xaq ta ri’ kub’an elaq’ ri’”, xcha’.