K’o k’iyalaj taq q’inomal raqom chik chi ke jastaq maj pa usaqil kak’iyixik ri’

712

Pa we junab’ ri’ e k’o k’iyalaj kuwach molaj b’anol k’ax e ajk’ayil awan jastaq maj pa usaqil e chapom chik xuquje’ jeri’ q’alajisam pa taq rajilab’alil ri’, pa le nab’e oxib’ uwach ik’ ri’ junumisam ruk’ pa junab’ir ri’ e k’o chik oxib’ q’inomalil chi pwaqil raqom chik ri’.

Are wari’ xa’b’a’ maltyox che ri komonb’al che ri kiwokom uwach ri Superintendencia rech Administración Tributaria (SAT), ri Ministerio rech Finanzas, Agricultura, Defensa, Salud, Procuraduría General rech ri Nación, ri Ministerio Público xuquje’ reh ri Gobernación, chi’ k’u ri’ pa jun ik’ katzijox che jujun taq ik’ ri’ jas ub’antajil katajin pa we amaq’ ri’ chak rech uq’atexik ri awan k’ayin jastaq ri’, xcha’ ri Viceministro rech Ya’olchajinik, Ricardo Guzmán.

“Jotajin che tzukunem ya’olchajinik pa komon taqawokaj ri’ xuquje’ are kaqaraqo ronojel uwach ri’, we kamik, ri k’olib’alil che ri kolom wi ri jastaq kumal e ajk’ayil rech, e nab’e kanoq are ketzukux chupam taq ri ch’ich’ pa taq nimab’e ri’”.

“E qilom k’ut ri winaqib’ che ri kakib’an ri awan k’ayij ri’ pa awalik ruk’ wa’ kaketz’eb’ej ri taqanem ri’ aretaq kikojom ch’uti’n taq ch’ich’ kik’amom wi b’ik ri awan jastaq ri’ che chom ta rajil tane’ ri’ are k’o che oxib’ mil dólares rajil ri k’ayij pa ronojel rech man kakik’ut taj we k’o ri kakik’ayij ri’ are wari’ jun k’ax kakib’ano” xcha’.

Xa’ cha’wilik kakik’ayij ri jastaq ri’

Eri viceministro xuya’ ub’ixik ri’ eri ya’olchajinik pa taq nimab’e ri’ are rech kesax kanoq ri awan jastaq rech k’ayij ri’, k’i chi ke ri’ are rech tzuqb’al ib’ katijik xuquje’ ronojel wa’ man ya’tal taj kak’ayixik rumal man k’ot pa saqilem ri’, rumal qaraj are kub’an k’ax che kik’aslemal ri wianq che ri ketijow rech ri’.

K’o jun chik ub’anikil xkub’isaj ub’ixik ri Viceministro rech Ya’olchajinik ri’ eri nik’aj b’anol k’ax e tob’anaq ta kuk’ ri q’atb’altzij ri’, ri xa’rumal wa’ kojom ri q’atb’altzij chi’ pa Nimatiamit Iximulew ri’ xuquje’ are wa’ rajawaxik rech kanimaxik ri eqa’lenemtzij ruk’ ri taqawokaj kuk’ ri winaq tinamit e aj iximulew ri’.

Ri Plan Fortaleza

Aretaq xuk’is ub’ixik utzij ri’ xub’ij k’ut che rech qastzij kaq’atexik ri k’ayin awan jastaq pa taq k’ulb’a’t juyub’ pa amaq’ are rajawaxik ri komon ya’olchajinik kumal ri Ministerio rech ri Defensa xuquje’ eri Ministerio rech Gobernación, ruk’ ri cholchak rech ya’olchajinik ub’i’ Plan Fortaleza che ri ruk’ wa’ sib’alaj katajin ri uwa’katexik ri ya’olchajinik pa taq le awan q’axanik xuquje’ pa taq le nimab’e pa we amaq’ ri’.