Xchapataj ri xe’uk’aq che k’aqb’al uji’ ixoq ruk’ ub’aluk ri’

287

Eri Johan Camilo Castillo Ackerman, 42 ujunab’, xchapataj kumal Wokajil Ajchajil Tinamit, pa le 6 avenida, casa11, Ciudad San cristobal, zona 8 rech Mixco.

Rumal k’ut k’o jun xuya’ loq ub’ixik, che we jun winaq b’anol k’ax ri’ pa k’i taq mul xk’aqan chi kij ri uji’ ixoq, Sonia Celeste Magana, 60 ujunab’, xuquje’ chi rij ub’aluk, ub’i’ Marco Antonio Méndez Magaña, 36 ujunab’, aretaq k’o jun ch’oj xkib’an ri’.

Eri xchapik ri’ k’o jun k’aqb’al calibre 45 xraqataj ruk’. Pa le b’anow k’ax ri’ chi’ xraqataj wi jun chik k’aqb’al junam uwach ri’, rech ri xsakik, eri are ri’ xel kan pa uq’ab’ ri Ministerio Público rech kab’an solowachinik chi rij ri’ rumal ri INACIF.

Eri xesakik xek’am b’ik pa jun ja kekunax wi winaq xuquje’ eri ri jun xchapik xk’am b’ik pa q’atb’altzij ri’.