Xchapataj ri xk’oji che K’amal ub’e ri rech Salud pa San Marcos rumal xe’ukoj pa chak patan ruk’ ri rachalal ri’

398

Eri xk’oji che k’amal ub’e ri área rech Salud pa San Marcos, Nehemías Santizo Ramón, xchapataj kumal ri wokajil e ajchajil tinamit ri’, kab’ixik rumal e k’o oxib’ rachalal xe’ukoj pa chak patan ruk’, aretaq xk’oji che reqale’nib’al pa le wokaj chak patanik ri’.

Eri xchapik ri’ aretaq k’o jo’ob’ tzukunem ya’olchajinik xb’an chi rij pa San Marcos xuquje’ pa Xe’laju’, chi’ k’u ri’ xechapataj wi’: a Kevin Santizo, uchaq’ ri ajpatanel ri’, ri al Lilyana Eunice Ávila, are rixnam xuquje’ ri al Odilia  Marleny Robledo ri’.

Eri Santizo Ramón ri’ xuquje’ eri umak kab’ixik rumal k’o jun jachakunb’al xuya’ pa qojom ri’, pa le Cantón Victoria, rech ri tinamit rech Malacatán ri’, rech xkoj chi’ ri centro rech salud rech pa tinamit ri’.

Rumal k’ut eri ja k’olib’al ri’ k’o pa ub’i’ ri ralaxik ub’i’ Samuel Felipe Santizo, chi rij ri’ are xtojik Q40 mil chi  pwaqilal ri’, pa septiembre k’a pa diciembre rech 2014 ri’ xuquje’ k’o Q120 mil chi pwaqil xtoj chi rij ri’ pa enero k’a pa diciembre rech 2015 pa jun wujilal rech qojom ja k’olib’al ri’ che xtoj che ri al Odilia Marleny Robledo, ri rajawtzij chi rij ri ja k’olib’al ri’.

Rumal wa’ xechapataj ri’ rumal kab’ixik xok’owisantzij aretaq xk’oji pa reqale’nib’al ri’, rumal junam uwach chi rij le b’anow k’ax ri’, ruk’ ri ajchoq’e ri ja k’olib’al ri’.

Eri subcomisario Armin López rech ri DEIC, xuya’ ub’ixik che are wa’ ri chak patan katajin unimaxik uwach rech kaq’atexik ri b’anow k’ax elaq’nik pa taq wokajil chak patan ri’.