Xchapataj rumal k’o jun K’ax ubanom ri’

370

Eri eqa’lenelab’ rech ri PNC rech ri Wokajil uq’ab’ Subdirección General rech Investigación Criminal (PNC-SGIC) Jachakunb’al rech Tzukno’jchak rech Q’atenik chi rij b’anow k’ax, xkichap ri jun achi’ ub’i’ Carlos Herlindo Quintanilla Villegas, 51 ujunab’ ri’, pa le kilómetro 25 rech pa nimab’e rech El Salvador, Villa Canales ri’.

Eri Quintanilla Villegas taqom uchapik rumal ri q’atb’altzij rech q’atel k’ayin awan kunb’alil ri’ rech Santa Rosa ri’, rumal k’o jun ub’anikil k’ax elaq’ ub’anom ri’ rumal ri’ xchapik.

Rumal pa aninaqil xtaq pa q’atb’altzij ri’.