Xk’am pa uq’ab’il kichak kipatan kib’anom ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ (PNC) xuquje’ pa le uq’ijol ri 20 ujunab’ chik ri’, eri Secretaría rech ri Joremal ri’, Lourdes Xitumul xub’an k’ut jun loq’ ilb’anik na’tib’al rech ri uk’exik ri saqkotz’i’j rumal ri Ervin Mayen, K’amal b’e rechr i PNC.

Eri ilb’anik ri’ are xb’antaj pa le Tijob’al Ajchajil Tinamit rech zona 6 ri’, chi’ k’u ri’ xtatb’en wi ri viceministro rech Ya’olchajinik ri’, Ricardo Guzman xuquje’ ri comisionada presidencial rech ri K’ak’ Ub’anikil Taqanem Ajchajil Tinamit ri’, Adela de Torrebiarte.

Eri Guzmán, xuya’ ub’ixik che pa k’isb’al junab’ ri’ e k’o kajib’ mil k’ak’ eqa’lenelab’ kakik’is katijob’exik ri’, rech ke’opan pa 40 mil chi eqa’lenelab’ e ajchajil tinamit ri’.

Eri Mayen kub’ij eri uk’exik ri Saqkotz’i’j ri’ are rech jun na’tib’al rech ri 20 junab’ chik k’o ri PNC ri’ xuquje’ are wa’ pa le unimaxik uwach ri loq’ taq nuk’chomab’al rech Joremalil ri’.

“Eri e toq’alik rech uya’ik uchuq’ab’ ri Joremal ri’ man xaq ta ri’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit xane’ are ujtoq’im qonojel ri e aj iximulew ri’”, xcha’.

Eri Lourdes Xitimul, rech ri Secretaría rech ri Joremal ri’, xumaltyoxij che ri Ministro rech Gobernación xuquje’ che ri K’amal b’e rech ri PNC, Nery Ramos, pa le b’anow nimachak kumal ri e ajchajil tinamit ri’, “k’a pa le Tiijob’al ri’, xuquje’ rumal ri’ we jun tijob’en ib’ ri’ xuquje’ ri nimantzij ri’, rech no’jk’aslemamtzij xuquje’ rech uxe’al pixb’anik ri’ che ri are rajawaxik kak’aslemaxik pa Nimatinamit Iximulew ri’”.