Xkoj ri cholchak rech q’atel k’ax xuquje’ rech uk’iyemal komon winaqil ri’

698

Eri uq’atexik ri b’anow k’ax xuquje’ eri uya’ik uk’iyemal pa we amaq’ ri’, are ri’ le taqim rumal taq ri cholchak ub’i’ “Raíces Comunitarias” xuquje’ “Gobernabilidad Urbana”, are ri’ ri kanaqjix ukojik pa 11 tinamit ri’, rumal ri Urox Viceministerio rech Gobernación.

Eri keb’ cholchak ri’ are k’o utob’anik ch rij ri Agencia rech ri Estados Unidos rech América rech ri Desarrollo Internacional (USAID jeri’ ub’i’ inglés tzij) xuquje’ ruk’ utob’anik ri embajada rech Estados Unidos pa Iximulew.

Eri viceministro rech q’atel k’ax, Axel Romero, xuya’ ub’ixik che ri “Raíces Comunitarias”, are taqim uya’ik chi ke ri winaqil pa kik’olib’al ri’, are rech uq’atexik ri b’anow k’ax, emu jun chik cholchak ub’i’ “Gobernabilidad Urbana”, are utaqim uya’ik kichuq’ab’ ri q’atb’altzij rech pa le uq’atexik b’anow k’ax ri’.

“Ruk’ wa’ kuk’am uchuq’ab’ ri chak che ri kojtajin che ub’anik uj aj Ministerio rech Gobernación ri’. Eri cholchak ri’ k’o chik jo’ob’ junab’ katajin upatanixik ri’ xuquje’ kutun rib’ ruk’ nik’aj chik cholak che ri katajin upatanixik ri’ xuquje’ are kujaq ub’e ri q’atel b’anow k’ax ri’ pa we amaq’”, xcha’ ri Romero.

Eri embajador rech Estados Unidos, Luis Arreaga, xuya’ ub’ixik che ri b’anow k’ax are jun k’axk’olil tajin kaqak’ulmaj qonojel ri’, rumal ri’ sib’alaj rajawaxik katerenb’exik pa komon tob’anik kumal ri wokajil ri’, rech kakoj ub’anikil q’atel k’ax chi ke ri winaq tinamit jacha’ ri ak’alab’ kuk’ ri q’apojil alab’om alitom ri’.

Eri Boris Chinchilla, k’amal b’e “Raíces Comunitarias”, xuya’ utzijol che we jun cholchak ri’ are kapatanixik pa 23 tinamit xiquje’ pa taq 80 kik’olib’alil winaqil, rech jun ya’b’al chi ke ri ketzalij loq pa nimatinamit ri’ rech keb’e ta chik xuquje’ rech k’o kichak kakiraq ri’.