Xmajtaj chik ri Molinem chomanik kumal ri Chomanelab’ rech Q’atenik itzel taq tijob’al ri’

75

Eri Oscar Dávila Mejicanos, uro’ viceministro Antinarcóticos, xtatab’enik pa le nab’e molinem chomanik xb’antaj rumal ri Secretaría Ejecutiva rech ri  Wokajil Chomanelab’ rech Q’atenik itzel tijob’al xuquje’ rech ri Q’atenik K’ayin Awan Kunab’alil ri’ (SECCATID), ri xk’oji pa uk’exel  ri nima k’amal b’e amaq’ ri’, Jafeth Cabrera xuquje’ eri uchak patan ri’ are kutoq’ij rech q’atenik ri tijob’al itzel jastaq ri’ xuquje’ rech kano’jinik pa le Ministerio rech Gobernación pa le q’atenik k’ayin kunab’al ri’.

Pa le molinem chomanik ri’ xk’oji le Cabrera Franco, xcha’ aretaq xuya’ ub’ixik che tajin uchomaxik we kamik jas ri ub’anikil kachomax ri’ chi rij ri awan kunab’al ri’, xuquje’ rech no’jimal kach’ob’otaj uwach ri tajin uchomaxik ri’ kuk’ konojel ri komon chomanelab’ rech ri SECCATID xuquje’ pa komon uch’ob’ik kab’an k’ut kuk’ taq ri nimatinamit e naj ri’ rech qas kilik kach’ob’ik jas resaxik ri jun k’axk’olil ri’ kab’an chi’ pa el winaqil tinamit ri’.

mesa principal 2 copy

“Eri ch’ob’otal chak ri’ are rech qas kachomaxik ri k’axk’olil tajin uya’om ri ub’antajil pwaqilem meb’ilal ri’ ruk’ ri tzijolil, rech kilik jas ri kab’an che, jas ri uq’atexik kab’anik xuquje’ jas le rilik uch’ob’ik uchomaxik ri awan kunab’al kab’an pa taq ri ik’ junio petinaq ri’, rech kaya’ pa saqil ub’eyal uwach jun uchomaxik tinamit ri’, rech qas kak’oji pa retalil xuquje’ pa uq’ijolil ri’ pa we amaq’ ri’”, xcha’.

  • Nota: Carlos Hernández.
  • Fotografías: Roberto López.
Swiffy Output
COMPARTIR