Pa le Barrio Valle Nuevo, San Benito, Petén, chi’ xb’an wi ri nimaq’ij ri Wokajil Jachakunb’al rech Tz’aqatinaq Ya’b’al Ilonem Chomanik chi ke Ixoqib’ e K’as na kiraqom k’ax ri’ (CAIMUS), pa le nimaq’ij ri’ xtatb’en wi ri viceministro rech Q’atel K’ax ri’, Axel Romero, ri ajkalte rech pa tinamit ri’, Carlos Kuylen, ri k’amalb’e rech ri Grupo Guatemalteco rech Ixoqib’ (GGM), xuquje’ ri Asociación rech Petén Ixqik ri’.

Eri Romero, xuya’ ub’ixik che xakiraqo konojel e k’o kanoq pa jun nim uteke’lem ri jachakunb’al chi’ xuquje’ xub’ij ri’ che oxib’ ik’ xumajo rech xesuk’umaxik ri’, “chi’ xaqak’ut wi che ri jastaq kasuk’umatajik we jun karaj kesuk’umatajik ri’”.

“Pa Iximulew ri’ k’o k’i b’anow k’ax kumal ri achijab’ ri’, xuquje’ are utz we pa amaq’ tinamit ri’ junam qilik kab’anik, che ri qonojel kujchomataj wi chi rij taq ri k’ax qariqom ri’ xuquje’ man ruk’ ta yoq’onik b’anow k’ax ri’. Eri Iximulew ri’ man kuk’ex rib’ we man kaqana’o taj ri k’ax kuriq jun chik winaq ri’”, xcha’ ri taqawokajnel ri’.

“Eri upatan xkojik ri CAIMUS are rech katob’anik rech q’atenik b’anow k’ax chi ke taq ri ixoqib’ ri’”, xkub’isaj ub’ixik ri Geovanna Lemux, k’amal b’e rech ri Grupo Guatemalteco kech Ixoqib’ ri’ GGM.

Eri Lemus, xumaltyoxij ritob’anik ya’om che rumal ri viceministro Romero, jeri’ kumal nik’aj chik tat nan e ajpatanelab’ ri’.

Eri Olga Lobos rech ri Asociación kech Ixoqib’ reh Petén Ixqik, k’o ri’ le k’ax pa kib’e ri ixoqib’ ri’ pa le ki’okik pa taq q’atb’altzij ri’, emu wa’ xk’extaj uwach ruk’ utob’anik ri Mingob xuquje’ kumal nik’aj chik wokajil chi ke, rumal ri’ xmajtaj raq’anik ri ya’b’al ilonem chomanik chi ke taq ri ixoqib’ ri’.

Eri ajkate rech San Benito, Carlos Kuylen, xub’ij che ri tinamit Iximulew ri’ are rajawaxik ke’ok e k’i taq wokajil rech chak patan rech kechakun pa uk’iyemal we amaq’ tinamit ri’ xuquje’ are wa’ kab’antaj kowinem ruk’ kitob’anik konojel ri komon winaqilal ri’.