K’o jun molaj sak’ajil ajzukunelab’ ketajin pa komon ruk’ ri Ministerio Público, che uk’itoxik uwach ub’anikil, chi rij le b’anoj k’ax kikaj kakib’an che ri Fiscal General, Thelma Aldana, kumal taq le ajb’anol k’ax ri’, are la’ utzijol xya’taj ub’ixik  rumal le Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, aretaq xk’is le riqb’al ib’ chomanik pa taqawokaj ri’, pa le nima rachoch K’amal b’e Amaq’ ri’.

 “Aretaq kaq’aljinik chinaq kakib’an ri k’ax ri’ kak’aq kimak chi rij ri’ chinaq keb’anoj ri k’ax ri’ je ri’ kataq ub’ixik loq pa le MP rech kakich’ob’o kechoman chi rij are rech b’a’ kakitaq pa uq’ab’ le jun ajq’atoj tzij ri’” xcha’.

Eri b’anoj taq k’aqanik xtanab’ uwach ri’

Chi rij taq le b’anoj k’ax b’anoj k’aqanik kb’an chi ke ri ch’ich’ erelwinaq keb’e pa Antigua Guatemala, eri Taqawokajnel Ya’olchajinik pa Amaq’, xuya’ utzijol ub’ixik che pa keb’ ik’ kamajtaj ri’ jun nim tzukunem chi rij nik’aj b’anol k’ax rech ri Barrio 18 rumal ri’ k’o jun nimalaj ya’olchajinik kab’an chi ke ri ajchoq’e e ajb’insal ch’ich’ erelwinaq ri’ le k’o k’ax b’anom chi ke.

 “Qeta’mim chik kuwach nik’aj b’anol k’ax ri’ emu ri’ kojtajin che ukojik ronojel kowininik ya’olchajinik rumal ri PNC, rech kek’aqab’ ri’, rumal ri’ k’o jun nim tzukunik ruk’ sak’ajil ya’olchajinik, ruk’ taq terenb’enik kab’an chi ke ri’, rech b’a’ qas kach’ob’ kuwach xuquje’ keraqik xapawje keraqataj wi’”, xcha’.

Chi rij k’ut le jun ajpache’ xuwaj rib’ xkanimajik are uwinaq k’ut le mara Salvatrucha, k’a te ri’, k’o k’i ya’olchajinik katajin chi rij rech kachap loq, xcha’ ri Rivas Lara.

Tajin kachomaxik rech kakojik jun Molaj Ajchajin pa Wokajil Japache’ ri’

Are wa’ le k’axk’olil le maj pa usaqil k’o pa le Wokajil Japache’ ri’ k’a pa ojer tzij ri’, rumal ri’ eri Ministro xuya’ ub’ixik che pa le kak’ex uwach ri’ are tajin uch’ob’ik rech kakojik jun Molaj Chajin pa Japache’ ri’ pa keqale’n k’ut kakiq’axaj ri e ajpache’ ri’, xuquje’ are rech yab’al kichuq’ab’il ri e ajchak che ri kechakun pa le wokajil ri’.

Are ri’ ya’olchajinik are rech q’atel b’anoj k’ax ri’

Eri molaj ya’olchajinik rech kiq’atexik ri e ajb’anol k’ax kakitoq’ij rumal bono 14 chi ke ri e ajchoq’e ch’ich’ erelwinaq ri’ xuquje’ chi ke e ajk’ayib’ e k’o pa le CENMA k’a chi la’ pa le tinamit Escuintla, e k’o k’i ajya’olchajinik ri’ e kojom rech keq’atexik le b’anol taq k’ax e ajkamisal ajb’insal ch’ich’ ri’ xuquje’ rumal ri’ k’o kub’isb’al kitak’ab’al kojom ri keraqataj wi e ajchajin tinamit ri’ xuquje’ kuk’ ajchajinelab’ rech taq q’atb’altzij rech k’utb’e rech Nimatinamit Iximulew, rech Villa Nueva xuquje’ Amatitlán chi’ k’ut k’o 100 rajilab’al ya’olchajinik katajin pa le juyub’ tinamit rech Iximulew ri’.