Eri Comisión de Finanzas rech ri Congreso rech ri Amaq’ilal ri’  utz k’ut xuta’o xurilo rutzilal kuya’ ri’ chi ke taq wokajil rech ri Ya’lchajinik xuquje’ ri rech Suk’umalil ri’ rumal ri’ kanawilix ub’anik jun Nim Qojompwaq ri’ rech 300 millones rech dólares che ri Banco Centroamericano rech Integración Económica (BCIE), che ri karaj kuya’ ri pwaq pa qojom ri’ pa we amaq’ rech kakipatanij kib’ taq le wokajilal ri’.

Aretaq xtotaj ri xub’ij ri Ministro rech Finanzas, ri rech Gobernación xuquje’ chi  kijujunal ri k’amal b’e rech ri INACIF, Instituto rech ri  Defensa Pública Penal xuquje’ ri rech Organismo Judicial lkonojel k’ut ri diputados e ajpatan pa le Comisión rech ri Finanzas,sib’alaj xkiya’o ub’ixik che ri amaq’ tinamit ri’ rajawaxik che ri cholchak che ri jujun taq wokajil kikaj kakichakuj ri’ are kuya’o uk’aslemalil ri’ pa le uya’ik uchuq’ab’ ri ya’olchajinik xuquje’ ri b’anow suk’umalil pa we amaq’ ri’.

“Sib’alaj rajawaxik kaya’ ub’ixik xuquje’ kaki’kotirsax ri utzalaj chak ub’anom ri Ministro rech Gobernación xuquje’ pa kiwokajil ri rajchak ri’ xuquje’ xuya’ ub’ixik che k’o na karaj kachakuxik rumal ri’ kaqab’ij uj che k’o pa usaqil taqik ri Qojom Pwaq ri’” xcha’ ri Adín Maldonado kamal b’e rech ri Comisión rch Finanzas.

Eri qojom pwaq are rech kapatanix na ri uchuq’ab’il ya’olchajinik ri’

Eri Ministro rech Gobernación, xuya’ ub’ixik che ri aretaq kab’an jun riqb’al ib’ rech choman chak che ri tam chik kumal taq ri wokajil rech ri q’atb’altzij ri’, are rech b’a’ kaya’ ub’ixik utzijoxik le rajawaxik kataq utoq’axik nab’e pa le Comisión rech Finanzas, we jun qojompwaq ri’ ruk’ ri ri BCIE pa keqale’nib’al ri wokajil che ri kiwokom uwach ri ya’olchajinik xuquje’ ri kiwokom uwach ri q’atb’altzij ri’.

“Chaqe uj jacha’ uj Ministerio rech Gobernación ri’ are qajb’al q’ab’ ri’ ri taqik le qojompwaq ri’ xa’rumal are kapetik kuya’o uchuq’ab’ ri chak patan rech ya’olchajinik pa le Wokajil Japache’ xuquje’ pa le Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ xcha’ ri taqawokajnel rech Ya’olchajinik pa Amaq’ ri’. Chomatajinaq chik rech k’o pa taqik kaloq’ik 1500 radio patrullas, 1000 kejach’ich’, rech kayakik 24 kachoch kik’olib’al taq e ajchajil tinamit ri’ xuquje’ rech kekojik oxib’ taq wokajil japache’ ri’ ruk’ chakub’al rech no’jb’anem xuquje’ ruk’ ub’anikil uwachwuj pa kemamtzij ri’ rech kakiya’ ronojel uchuq’ab’ che ri ronojel ri cholchak che ri chomam chik kakoj ri’.

Rumal ri’ eri Ministro rech Finanzas xuya’ ub’ixik che jun uwach che ri k’o nim kupatanij ri Qojompwaq ri’ are pa waqib’ junab’ ri’ ya’talil kakojik, are rech kakoj pa le Mingob, ri SP xuquje’ ri PNC ri’, jeri’ jacha’ ri rech kakojik pa le ukojik q’atb’altzij pa ronojel we amaq’ ri’ xuquje’ ri rech no’jb’anem pa le Organismo Judicial, rech ri b’anob’alil ri’ xuquje’ rech kaloq’ ujastaq ri Inacif ri’ xuquje’ rech ri Instituto rech ri Defensa Pública Penal ri k’o chik naj junab’ man k’ot kijastaq kichakub’al kiloq’om ri’, ri man kichakub’al kinuk’um ri’ xuquje’ man k’ot yakon taq ja kib’anom ri’.