Eri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, xtatb’enik pa jun riqb’al ib’ rech ri Consjeo Nacional rech Administración rech Jastaq kaq’axik pa ri Taqawokaj ub’i’ (CONABED), chi’ k’ut xtaq wi’ keb’ ujolomib’al nima’q kaxonach’ich’ ruk’ jun ch’ich’ chik rech kakoj pa le taqawokajnem ya’olchajinik ri’.

Eri utaqik we nik’aj jastaq echanem ri’, are kaya’ uchuq’ab’ kiq’atexik ri wokaj e ajk’ayil awan kunb’alil ri’ xuquje’ rech uq’atexik ri b’anol taq k’ax ri’, are wa’ rech kaya’ uchuq’ab’ ri ya’olchajinik kub’sib’al k’u’x pa we amaq’ ri’.

Eri molin ib’ ri’ are xb’an pa Palacio Nacional rech pa Uk’u’x Nimatinamit ri’ xuquje’ are xk’am ub’e rumal ri vicepresidente Jafeth Cabrera.