Eri taqim kachomaxik pa le riqb’al ib’ ri’ are rech b’a’ kakojik jun wokom ub’eyal ya’olchajinik rech q’atenik b’anow k’ax pa le juyub’ tinamit ri’, rumal ri’ eri viceministro Axel Romero, xmolin ruk’ ri Gobernadora rech Tinamit ri’ Xiomara Blanco’.

Eri Romero xub’ij ri’ eri chomam ri’ are kakojik jun ub’eyal ub’anikil k’i ub’anikil chakunik chi’, are rech b’a’ keq’atexik ri ajb’anol taq k’ax chi’; pa le juyub’ tinamit ri’ xuquje’ rech kak’am ub’e ri chakunik pa wokajil ri’ rech q’atel b’anow k’ax ri’.

Rumalri’ eri gobernadora chi’, xub’ij che k’o kupatanij ri tob’anik ya’om chi ke chi’ rumal ri Ministerio rech Gobernación, rumal ri k’ax kak’ulmataj chi’ pa Petén ri’.

“Kojtajin che uchomaxik rech uq’atexik ri b’anow k’ax chi’, rumal ri’ kojtain pa komon chakunik chi rij ri’ rech kqatoq’ij kanima’ ri winaqil e jaqal chi’ rech chkib’ij loq wexa’ b’anow k’ax kakilo kab’antaj chi’”, xcha’ ri nan ajpatanel ri’.