Pa enero kanoq k’a we kamik ri’ eri  Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), e k’o 581 chi ajchijab’ kichapom chik rumal kiya’om ta kipwaqil ri kalk’uwaj rech kakittzuqu ri’, jeri’ xuya’ ub’ixik ri Jorge Aguilar Chinchilla, ajtzijolinel rech ri e ajchajil tinamit ri’, ri xuya’ ub’ixik ri’ che xq’aj kajilab’al kichapik ri  e achijab’ ri’, xa’ ri’ tajin kkichomaj kib’ kuk’ ri kixoqil rech ketajin che kiya’ik kipwaq ri kalk’uwal ri’.

Eri Chinchilla, pa taq le junab’ xok’ow kanoq e k’o oxib’ mil chi achijab’ e chapom chik ri’ rumal kiya’om ta ri’ kipwaqil ri kalk’uwal ri’ rech kakitzuqu ri’”, “eri winaq ri’ e are xesik’ix rumal q’atb’altzij ri ke’uchomaj ri’ chi rij ri’ jo’ob’ uwach taq b’antajil ri’, chi rij ya’b’al rikil, ri utzwachil, ri ya’ow tijonem chi ke ruk’ rech uya’ik kitz’iyaqb’al ri’, we kakinimaj wa’ uwach ri’ xtaq kichapik ri’”.

Eri ya’ow kitzuqub’al ri’ are chi ke ri kalk’uwal che ri e taqal na,  are wa’ kaq’at rumal ri q’atol tzij are wa’ chomanik kakijuch’u rech kakinimaj pa q’atb’altzij ri’. xuquje’ are wari’ rech kunimaj uwach ri utaq’alb’anik ri’ ri man k’axtel taj, we man kakinimaj ta ri’ te k’u ri’ kesax juntir ri kajil kakich’ako ri’, xuquje’ ketoq’axik rech kakito’o kakitzuqu ri kalk’uwal ri’.

We man kanimax ta utzij ri q’atol tzij chi rij ri taq’alb’anik ri’, are wa’ jun makaj kqaj wi ri winaq ri’, we jeri’ kab’anik k’o ximb’al pache’ chi rij ri’ chi ke ri winaq we kakinimaj ta ri’.

Eri ya’b’al kitzuqub’al le kalk’uwal ri’ man pa pwaqil ta uya’ik kakib’ano, xane’ are pa uya’ik jastaq rech katijik kakiya’ ri’, junam ruk’ jun tojb’al rech kunanik kakiya’ ri’, wene’ rech tojb’al ri kalk’uwal pa tijob’al ri’, wene’ b’a’ katz’iyaqb’al kakiya’o ri’, wene’ tojb’al rech kek’am b’ik pa ch’ich’ ri’ ruk’ tojb’al nik’aj uwach jastaq ri’.

Eri Chinchilla xuya’ ub’ixik che ri K’ak’ Taqanem pa Wokajil Ya’ochajinik (MOPSIC), e uta’om ri winaq e achalalil ri’ rech qas kakichomaj kib’ aretaq kajachataj kuwach ri’, rech kakino’jij ri tat rech man kaqaj ta pache’ we man kunimaj taq ruk’ ri jun utaq’alb’anik ri’. Kaya’ pa utzijol ri’ che ri qas e k’o k’i achijab’ e chapom ri’ rumal wa’ are chi’ pa le juyub’ tinamit rech Iximulew ri’.