Eri ya’olchajinik pa le Awas Q’ij ri’ are utaqim kiq’atexik ri nik’aj b’anol k’ax pa le Uk’u’x Nimatinamit ri’, rumal ri’ eri Instituto Guatemalteco rech Turismo (INGUAT),  k’o 10 bicicletas xuya’ che ri Ministerio rech Gobernación, are ri’ kakoj kumal ri División rech Ya’olchajinik pa ub’anikil Turística (DISETUR) ri’.

Pa le ilb’anik ri’ xtatb’en ri’ ri taqawokajnel rech Ya’olchajinik, Francisco Rivas Lara, eri K’amal b’e rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), eri comisario Erick Tórtola de León rech DISETUR, jeri’ ri K’amal b’e rech INGUAT, Jorge Mario Chajón, ri viceministra Administrativa Vilma del Rosario Xicará xuquje’ ri viceministro rech Ya’olchajinik Ricardo Guzmán ri’.

Eri 10 bicicletas ri’ che ri xeya’taj ri’ k’o jun uranch’ich’ ri’ rech kakowinik kab’inik 70 K/H, jeri’ k’o jun usik’ib’alil xuquje’ jun uch’a’wb’al ri’ rech kakojik ketak’ab’ax taq ch’ich’ ri’, ruk’ kejach’ich’ xuquje’ winaqi ri’.

Eri Rivas Lara,  xuya’ ub’ixik che sib’alaj kumaltyoxij ri tob’anik tajin uya’ik rumal ri INGUAT ri’, xa’ruma kuch’ob’o che ri winaq kepe pa wa’katem chi’ are uk’iyemal we amaq’ ri’ xuquje’ rumal ri’ k’o ya’olchajinik kab’an chi ke ri winaq naj kipetik chi’ xuquje’ chi ke ri winaq e aj pa tinamit ri’.

“Eri bicicletas ri’ are xya’taj chi ke ri PNC xuquje’ rech kanimarisax ri ya’olchajinik pa juntir ri sexta avenida, jacha’ rech ri’ jun jasq’ayin ib’ ri’ rech kakoj ri’ ruk’ ri INGUAT, pa le ya’olchajinik chi ke ri winaq tinamit e aj iximulew ri’ xuquje’ chi ke ri e ajwa’katel winaq che ri kepe pa we amaq’ ri’”.

Eri Rivas,  are wa’ ri nab’e patan cholchak ri’ le tajin reyexik pa Antigua Guatemala, Panajachel xuquje’ pa Flores Petén,  rech uq’atexik ri b’anow k’ax kumal ri ajb’anol k’ax ri’ pa taq le k’olib’al uxunalib’al ri’.
Rumal ri’ eri Chajón k’amal b’e rech INGUAT ri’, eri rajil ri nik’aj bicicletas are Q89 mil chi pwaqilal ri’, ri are wa’ k’o ronojel uchuq’ab’ rech kakoj pa ya’b’al ilonem pa aninaqil ri’ kumal ri eqa’lenelab’ ri’.

Pa k’isb’al rech ri’, eri K’amal b’e rech ri PNC, Nery Ramos,  sib’alaj xutzijon chi rij kiq’atexik ri nik’aj molaj b’anol k’ax ri’ che ri kakib’an k’ax chi ke ri winaq e wa’katelab’ e salvadoreños ri’ che ri kepe che wa’katem pa Iximulew ri’. “Xa’rumal eri uchuq’ab’il ri b’anow k’ax ri’ xq’atataj ri’ xuquje’ are xa’rumal xkitijoj kib’ ri eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’”.