E k’o job’ chi winaq xechapik kab’ixik xkib’an elaq’ pa jun nimak’ayib’al ri’

Eri reqa’lenelab’ ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xkiya utzijol che k’o job’ chi winaqil xechapatajik rumal xkib’an elaq’ pa le 3ª calle 6-37, zona 1, barrio El Centro, San Felipe, Retalhuleu ri’.

Pa le 12 rech agosto ri’, eri e ajchajil tinamit xkichap ri’ jun achi ub’i’ a Frangler Arnoldo Ixcoy Escobar, 36 ujunab’, al Robin Armando Reyes Macario, 23 ujunab’, a Nery Amabilio Esquivel Osorio, 33 ujunab’, al Ingrid Consuelo Ramos Reyes, 32 ujunab’ xuquje’ al Rufina Osorio, 53 ujunab’ ri’.

Eri tzukunik ri’ are xe’uq’alajisaj nik’aj winaq ri’ che ri xechapik che xe’opan che b’anoj elaq’ pa jun nimak’ayib’al xuquje’ xkeleq’aj wi k’i taq jastaq rech kakisaqab’isaj kib’ winaq chech ri’ xuquje’ ruk’ jastaq katij ronojel q’ij, te k’u ri’ xekanimajik pa jun ch’ich’ ruk’ ri plcas reqam P 390BQK ri’.

Are chi’ xe’oqatajik kumal e ajchajil tinamit, xb’antaj kowonem xechap e job’ chi winaq ri’, ri kab’ixik e are xkeleq’aj b’i ri jastaq chi’. Rumal ri’ xek’am b’i pa jun q’atb’al tzij ri’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción