Eri División Especializada rech Investigación Criminal (DEIC) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) aretaq xb’antaj 19 chi b’anoj tzukunik kumal pa Semuy II, El Estor, xya’taj loq utzijol che e k’o chik waqxaqib’ winaq xechapataj loq kumal.

Chi kuxo’l eri xechapataj loq e k’o ri’ jun achi ub’i’ Pedro Chub Chub, 52 ujunab’ kab’ixik rumal b’anoj k’aqanik xub’anoj xuquje’ reqam k’aqb’alil maj pa usaqil, ri jun ixoq ub’i’ Olivia Much Ich, 38 ujunab’, kab’ixik k’o k’aqanik xub’ano, jun achi ub’i’ Alberto Choc Cu, 56 ujunab’, k’o b’anoj k’aqanik xuquje’ xe’umol jun molaj b’anoj keqam k’aqb’alil.

Xuquje’ xchap loq jun achi ub’i’ Oliverio Coy Choc, 35 ujunab’, rumal b’anoj kamisanik xuquje’ rumal k’o k’aqb’al maj pa usaqil kareqaj, jun achi’ ub’i’ Silverio Cac Tiul, 37 ujunab’, kab’ixik k’o k’aqanik xub’ano xuquje’ rumal k’o pa jun molaj b’anol k’ax keqam k’aqb’al, jun ixoq ub’i’ Angelina Coy Choc de Cha, 50 ujunab’, rumal k’o k’aqanik xub’ano xuquje’ uwinaq jun molaj b’anol k’ax, jun achi ub’i’ Enrique Cuc Tiul, 38 ujunab’, kab’ixik k’o b’anoj k’aqanik xub’ano xuquje’ uwinaqil jun molaj b’anol k’ax keqam k’aqb’al, jun ixoq ub’i’ Rosa Ich Chi, 29 ujunab’, rumal k’o b’anoj k’aqanik xub’ano xuquje’ rumal uwinaqil jun molaj b’anol k’ax keqam k’aqb’al.