E k’o xechapatajik rumal xek’aqan pa uwo kaj ri’

Pa le colonia Vista Hermosa, Jalapa, xchapataj wi loq a Rubelsi Medina Morales 30 ujunab’ ri’, are chi’ q’ab’arel utijom tzam xk’aqan pa kaqiq’ ri’ eri umak ri’.

Eri wokaj ajchajin tinamit xub’ij che ri winaq xchapataj loq xriqitaj jun k’aqb’al ub’anik Glock rech 9 milímetros, ruk’ oxib’ yab’al uq’aq’nil ri’ xuquje’ ruk’ kajib’ uq’ab’ k’aqb’al utz rech kakoj ri’.

Eri jun chik xchapataj ri’ are ub’i’ Idani Salvador Alvarado García, 19 ujunab’, ri are xchap koq pa le caser’io Cerro Gordo, Conguaco, Jutiapa ri’. Eri jun winaq ri’ reqam jun raqarik k’aqb’al marc Maverick calibre 12 are chi’ xchapatajik.

Eri nik’aj winaq che ri xechap ri’ xek’am b’I pa q’atb’al tzij, rumal maj uwuj ri k’aqb’al keqam xriqitaj kuk’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción