Pa taq le tzijol xuya’ ub’ixik ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xuya’ ub’ixik e pa le 28 rech junio man k’ot winaq xekamisaxik pa le juyub’ tinamit rech Iximulew, emu wa’ b’anoj k’ax kamisanik ri’ xqaj loq retalil pa ronojel amaq’ ri’.

Eri tzijolil xtaq b’ik ub’ixik che ri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas, sib’alaj xuya’ ub’ixik che martes kanoq xa’ waqxaqib’ kamisanik xk’ulmataj pa we amaq’ ri’, wuqub’ xtzalij chi rij loq cha le xk’ulmataj kanoq pa le 2015, are chi’ k’o jo’lajuj xk’ulmataj ri’.

Pa taq le 28 rech junio kanoq k’o 2,278 chi kamisanik xb’antajik, k’o 111 qajinaq loq che kojpa’ ri xk’ulmataj pa junab’ir kanoq, aretaq eri uchuq’ab’ ri kamisanik xopan rajilab’al pa 2,389 pa we amaq’ tinamit ri’.

Eri rajilab’al ri’ xuquje’ kuk’utu che k’o xqaj loq kikamisaxik ri ixoqib’ ri’, ronojel k’ut pa martes kanoq eri rajilab’al chi kamisanem xb’anik are 297, k’o 23 ok’owinaq che pa le 2015 ri’ aretaq xk’ulmataj 320 chi kamisanik ri’.

Pa le 29 rech junio xuquje’ xk’utu che k’o jo’ob’ rajilab’al kamisanik xqaj loq che man junam ta ruk’ ri rech pa junab’ir kanoq. Pa miércoles ri’ k’o waqib’ kamisanik xk’ulmataj pa ronojel amaq’ tinamit ri’, e pa 2015 k’o 11 ri’ xk’ulmatajik.

Pa we q’ij ri’ man k’ot b’a’ jun kamisanik xb’antaj pa le juyub’ tinamit rech Iximulew ri’. Pa ronojel k’ut, pa le 29 rech junio ri’ k’o 2,285 kamisanik xk’ulmatajik, k’o 115 xqaj loq che pa le 2015, are chi’ eri rajilab’al xopan k’ut pa le 2,400 ri’.

Eri Rodolfo Zelada, ajtzijolinel rech ri Ministerio rech Gobernación, qas xuya’ ub’ixik k’ut xqaj uchuq’ab’ loq ri kamisan winaq pa we amaq’ xa’rumal ri ya’olchajinik xkoj rumal ri PNC, xuquje’ xuya’ ub’ixik che pa komonb’al b’a’ kumal ri wokajil ajchajil tinamit kuk’ ri q’atb’altzij katajin ri ya’olchajinik pa ronojel amaq’ ri’.