“Kojtajin che kitzukuxik ri eqa’lenelab’ rech ri Wokajil ajchajil Tinamit (PNC), ketajin na che uya’ik pa uq’ijol ri keta’mab’alil chi rij ri k’ak’ tob’chakub’al ri’, xuquje’ chi rij reta’maxik ri AFIS”, je ri’ xkub’isaj ub’ixik ri viceministro rech Tecnologías rech ri Ministerio rech Gobernación, Walter Girón.

Ri xuya’ ub’ixik le nim kupatanij le k’ak’ taq tob’chakub’al ri’ rech kakichokonsaj ri wokajil ya’olchajinik ri’, xa’rumal k’ut eri eqa’lenelab’ rech ri PNC e are k’ut ri rajawaxik kaketa’maj pa uq’ijol ri eta’manik ri’ rech ya’ol utzalaj nimanik chi ke winaqilal ri’.

Rumal k’u ri’ pa oxib’ uwach q’ij, k’o jun k’uttijonem kab’an chi ke e 100 eqa’lenelab’ ri’ rech taq ri jalajoj jachakunb’al rech ri PNC ri’, chi rij ri Nuk’wokaj Ub’anikil Ch’ob’onik rech taq Retal Uwi’q’ab’aj (AFIS), ri are ub’i’ pa inglés, ri k’a te sipam loq rumal ri Estados Unidos.

Eri Iván Valle, ajtijonel rech ri Empresa Grupo Visión, xuya’ k’ut reta’maxik ucholajil chi rij ri ub’anik kakojik ri AFIS ri’ xuquje’ ri umajik b’ik ukojik pa le ch’ob’on retalil uwi’q’ab’aj ri’, xa’rumal are ri’ jun chakub’al ri kab’an ukojik ri’ xuquje’ are k’o nim kupatanij pa le kak’iyemal ri wokajil ajchajil tinamit ri’ pa taq le ya’olchajinem tzukunik ri’.

 “Eri AFIS, ya’talil rech kakojik pa jun nuk’wokaj rech ch’a’wb’alil rech ya’tal che ri internet ri’, je ri’ ya’talil, rech kat’iq che ri WiFi xuquje’ che ri Blutooth”, xcha’ ri Valle.

Eri Girón kub’ij, “Pa jujun taq q’ij rajawaxik kakiya’ pa uq’ijol keta’mab’alil ri PNC ri’ xa’rumal pa ronojel q’ij ri’ eri tob’chakub’al tajin kak’extaj uwach ri’ xuquje’ rumal ri’ eri jun eqa’lenel ri’ ma utz taj we katarab’ kanoq che jun reta’maxik ri’, are ri’ sib’alaj rajawaxik che jun chakub’al e k’o winaq keta’m kakipatanij rij ri’, je ri’ ub’anik ri’ ri PNC ri’”, xcha’.