Eri Taqawokajnel Ya’olchajinik pa Amaq’, Francisco Rivas Lara, xsik’ix kumal ri bancada Movimiento Reformador, rech kakilo ri ch’ob’otal chak rech chajinem Q’axnik Winaq ri’, aretaq xilotaj kumal ri’ eri Diputado Boris España k’amal b’e rech ri Bancada ri’, sib’alaj xuki’kotirsaj ri chak b’anom rumal ri Rivas Lara, sib’alaj xuya’ ub’ixik che ri ya’olchajinik ri’ ri b’antajel rumal ri ministro ri’ are sib’alaj utz ub’anikil b’anom pa le ya’olchajinik winaqil tinamit ri’ xuquje’ ri chajinem ilonik ub’anom chi rij kiq’axnik winaq chi’.

 “Nuteremb’em ri tajin kub’ano ri’ xuquje’ are kinwilo che are ri’ sib’alaj utz ri chak patan ub’anom chi kuwach nik’aj chik taqawokajnelab’ ri’, rumal ri’ kinb’ij eri lal are jun chi ke ri keb’ taqawokajnelab’ ri e utz ri’, kaqakojo che ya’om la utz anima’ che ub’anik ri chak patan lal, rumal ri’ kinb’ij che ri lal are jun chi ke ri e utzalaj winaq aj iximulew ri tajin kub’an utz che uchak uchomanik ri’” xcha’ ri España chech, xuquje’ are k’o utzijol xuta che ri loq’ taqawokajnel Rivas Lara ri’ chi rij ri retal tzij rech rajil utojik xuquje’ chi rij ri chajinem kiq’axnik winaq chi’.

Chi rij k’u wa’ eri taqawokajnel rech Ya’olchajinik ri’ xuya’ ub’ixik che eri retal tzij rech uchajixik kiq’axnik winaq chi’ are wujil ri’ xq’atexik uwach rumal ri ex ministro Mauricio López Bonilla ri’.

Xuquje’ pa le ub’antajil we jun ub’insaxik pa usaqil ri’ eri wokajil ajb’anonel rech k’o jun ximonik xub’an pa q’atb’altzij rech kanimax uchakuxik ri’ xuquje’ are xq’atexik uwach rumal ri nan Eunice Mendizábal ri xk’oji che taqawokajnel kanoq, rech kachakux ta chik ri’.

Chi rij ri’, eri Rivas xub’ij che je ri’ ub’antajik xel kanoq ri jun wujilal ri’ “emu wa’ ri’ are jun wujilal ri sib’alaj k’axk’onik uya’om ri’ xcha’. Rumal k’u ri’ xwokik jun molaj e ajchomanel chi rij ri’ rech kachomaxik man kanimax ta chik kachakux tane uwach ri’ xuquje’ xub’ij che man reta’m taj we k’ot ne jun itzelal b’anom tane chi rij ri retal tzij uwujil rech chajim kiq’axnik winaqil chi’.

 “Kintajin che uch’ob’ik ri kinb’ij na are kinopan pa le Ministerio Público ruk’ ri Comisión Internacional Contra la Impunidad pa Iximulew ri’, rech kinta jun uta’ik rech kab’an tzukunem chi rij ri retal tzij pa wujil ri’ we man k’ot jun itzelb’anik chi rij wa’”.

Eri diputado España, xuta che ri Ministro Francisco Rivas, ub’anikil ri ya’talil chajinik chi rij ri q’axnem chi’. Chi rij k’u ri’ eri loq’ taqawokajnel ri’ xuya’ ub’ixik che pa amaq’ tinamti ri’ tajin k’ut chajinem chi rij kiq’axnik winaq chi’ pa tinamit ri’ xuquje’ pa taq nik’aj chik tinamit pa uwachulew ri’.

Eri Rivas xuya’ ub’ixik che pa wuqq’ij petinaq chik kamolin ri’ ruk’ ri secretario rech Homeland Security, rech kakijuch’ uwach ri wujil rech chomanik pa komonb’alil xuquje’ ri wujil rech k’oxomanik ri kub’ij wi che ri wokajil ri’ kuya’ tob’anik pa Iximulew chi rij uwach chomantzij ri’.

Xuquje’, kab’an ri’ jun solwachinem chi rij rech kakojik jun cholajilab’al rech rilb’alil kiq’axnik winaq pa we tinamit ri’ yab’al nim tob’anem ri’ xuquje’ eri cholchak rech k’amow ib’ rech ri utzilem joremal ri’.

 “Ya’olchajinik rech q’axnik chi’ are ri’ jun chak ya’olchajinik kaqab’an na ri’ chi rij jun b’anoj solwachinik ri’, ri kojtajin chik che uchakuxik ri’. Rumal k’u ri’ kaqab’ij eri juntir ukowinem uchokonsab’al usaqwachon xuquje’ ri chajinem rumal ri Dirección General Rech Migración xuquje’ rumal ri Ministerio rech Gobernación ri’ are ketajin che ub’anik pa jun utzalaj ucholajib’al rech Ya’olchajinik Q’axnem pa Amaq’ ri’, xcha’ ri taqawokajnel rech ya’olchajinik ri’.

Pa uk’isb’alil eri diputada Dolores Beltrán, ukab’ taqanel rech ri Bancada ri’, xuta’o che ri Ministro rech Gobernación Francisco Rivas, kuteremb’ej ub’anik pa utzilem jikomal ri ya’olchajinik chi rij ri q’axnik ri’ xuquje’ rech ub’anik utz che ri kub’sib’al ya’olchajinik chi ke ri winaqilal ri’.