Eri awan kunab’al ri’ xriqitaj pa rachoch jastaq oqxa’nib’al

Eri reqa’lenel ri Subdirección General rech Análisis recj Información Antinarcótica (SGAIA) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC) xkiya utzijol ri awan kunab’al xkiriqro, pa jun tzukunem xb’antaj pa we 11 rech mayo ri’ pa nimaja k’olib’al rech Exportaciones ri’, pa le Recinto Aeroportuario, k’o pa  zona 13 rech pa uk’u’x nimatinamit.

Eri ajchajinel pa komonchak kuk’ ri q’atol Tzij rech ri Ministerio Público (MP), rech katzukuxik ri k’olib’alil xeriqitaj pa jun kaxon pimawuj rech oqxa’n ri’, chi upam k’ut xriqitaj wi ri cocaína ri’.

Eri ub’ixik kumal ri PNC, eri awan kunab’al ri’ are kapajanik 127 gramos, eri rajil are Q13 mil 089.89 ri’. Eri wokajil ajchajil tinamit ketajin che utzukuxik uwach ri’.

Eri awan kunab’al xriqitaj ri’ kumal reqa’lenel antinarcótico ruk’ katob’anik ri jun tz’i’ eqa’lenel canino K-9 ri’, are chi’ xkisolij upam jun kaxon pimawuj rech oqxa’n ri k’o chi la’ k’ut.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción