Sib’alaj chajitalik ri ex vicepresidenta, Roxana Baldetti, tz’apitil wi pa japache’ kech ixoqib’ Santa Teresa, rech kanimaxik ri taqom ub’ixik rumal ri Q’atb’altzij ub’i’ Juzgado de Mayo Riesgo B ri’.

Eri Ministro rech Gobernación, Francisco Rivas Lara, xuya’ utzijoxik che aretaq xilotaj ri taqom unimaxik ri’, pa kajib’ kajb’al rech pa nimaq’ab’ xq’axaxik ri xk¿oji che upatan ri’, sib’alaj chajim b’ik kumal ri ajchajinelab’ rech ri Sistema Penitenciario (SP) xuquje’ kumal ri eqa’lenelab’ rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit ri’ (PNC).

 “Eri xtaq ub’ixik che ri k’amal b’e rech ri wokajil japache’ ri’ are man xaq ta k’o ya’talil tane che ri ajpache’ ri’, junam k’ut rilik kab’anik kojpa’ ke’ilik nik’aj chik e tz’apil chi’, eri qas kanimaxik ri’ are ri nim ya’b’al chajinik chech rech man k’ot kuraq tane chi’”, xcha’ le patanel Rivas.

Eri Baldetti utukel k’ut tz’apilik kak’oji pa le japache’ ri’, xa’rumal je ri’ ri xchomaxik chi rij ri’, k’a te chik kachomaxik jas kak’oji wi chik ri amaq’el k’o ya’olchajinik chech ri’.

Nota: Wendy Álvarez.
Foto: Tatiana Valenzuela.