Eri Ministro rech Gobernación Enrique Antonio Degenhart Asturias kuk’ ri rachib’il k’amal b’e amaq’ rech El Salvador xuquje’ Honduras ri xetatb’en pa le jun nimalaj riqb’alil ib’ ruk’ ri Secretario Interino rech Seguridad Nacional rech ri Estados Unidos, Kevin McAleenan ri’.

Ruk’ ri nima riqb’al ib’ ri’ are rech xb’antaj chomanem chi rij Migración ilegal, chi rij ya’olchajinik pa k’ulb’a’t juyub’ xuquje’ ri komonchak tob’anik rumal ri’ Estados Unidos kuk’ ri amaq’il rech ri Triángulo Norte.

Eri secretario estadounidense chi rij wari’ xub’ij eri taqawokaj rech pa oxib’ nimatinamit ri’ are ketajin che b’anoj nim tijowchuq’ab’ rech uchomaxik ri ya’olchajinik ri’ xuquje’ jeri’ pa taq k’ulb’a’t juyub’ pa amaq’ rumal ri’ eri taqawokaj patan rech ri amaq’ ri’ are xumaj chi b’i uya’ik loq ri ya’el tob’anem pa rulewalil ri’.

Eri Ministro Degenhart Asturias xuta k’ut rech man are ta chomanem chi rij taq acuerdos rech asilos, xane’ are rech kachomaxik rech keq’atexik ri nuk’wokaj b’anol k’ax pa taq tinamit ri’.