Eri DIPANDA xkichap loq jun ixoq ri taqom uq’atexik rumal q’atol tzij

 

Eri Elida Amarilis Valenzuela, 27 ujunab’ aj winaq rech Villa Nueva, xchapataj loq pa le okib’al ri k’o wi ajchajinel ri’ rech ri Granja Modelo rech Rehabilitación Pavón, Fraijanes kumal reqa’lenel ri Wokajil Jachakunb’al rech Q’atel Pandillas (DIPANDA) rech ri Wokajil Ajchajil Tinamit (PNC), rumal taqom uchapik loq rumal q’atb’altzij ri’.

Eri q’atb’altzij xkiya’ loq utzijol che aretaq xuta utzijol chech ri Valenzuela ri’ kab’ixik xq’alajinik che taqom uchapik rumal q’atb’altzij rumal k’o b’anoj xib’inik kamisanik xub’an pa 2016, eri q’atol tzij xtaqow uchapik ri’ rech ri k’o pa Iximulew ri’.

Rumal ri’ xk’am b’i chi uwach ri q’atol tzij chi rij ri k’ax xub’ano.

Noticias Recientes