Eri Embajador rech México pa chomanem ruk’ ri Taqawokajnel rech Ya’olchajinik pa Amaq’

 

K’o jun nim riqb’alil xb’antaj kumal ri taqawokajnel rech ya’olchajinik pa amaq’, chi’ k’u ri’ xetatb’enik wi le nimatat Edgar Leonel Godoy ruk’ ri Embajador rech ri Nimatinamit rech México, Romeo Ruiz Armento kuk’ ri e ajno’jimenelab’ rech ri keb’ nimatinamit ri’.

Eri embajador rech México, xutzijonik ri’, ruk’ ri Ministro rech Gobernación, chi’ k’u ri’ xetzijonik rech xkichomaj ri ya’olchajinik pa kulb’a’t juyub’ rech ri keb’ nimatinamit ri’.

Eri keb’ nimatinamit ri’ eri kacholchak rech k’o ya’olchajinik rech k’o kub’al k’u’x pa le keb’ nimatinamit ri’, rech k’o ya’el uchuq’ab’ rech kak’aslemaxik ri joremal xuquje’ jikomal pa tinamit ri’, rech pa amaq’el ri keb’ nimatinamit ri’ pa junamil kakito’o kib’.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción