Eri Gobernaciòn katajin che chomanem ruk’ ri Ajkalte rech Villa Nueva chi rij kub’al k’u’x ya’olchajinik

 

Aretaq xk’oji pa jun riqb’alil pa le Q’atb’altzij rech Villa Nueva xuquje’ pa le ropanik pa taq le Centro rech video vigilancia, eri Viceministro rech Seguridad, Gendri Reyes xuya’ ub’ixik che k’o ya’el uchuq’ab’ ri b’anoj chomanem ruk’ ri Ajkalte rech pa tinamit ri’ chi rij ubanikil ya’olchajinik chi’ rumal ri xk’ulmataj iwir ri’.

“K’o jun nim riqb’al ib’ rech choman komonchak kab’anik rech ya’el uchuq’ab’ rech kub’al k’u’x ya’olchajinik ri’”, xcha’ ri Reyes.

Rumal ri’ eri Ajkalte rech Villa Nueva, Javier Gramajo, xkub’isaj ub’ixik che ri b’anoj k’ax are xq’atatajik rumal ri komonchak katajn ruk’ ri Ministerio rech Gobernaciòn xuquje’ rumal ri Toque de Queda ruk’ ri Estado rech Calamidad xtaq ukojik ri’.

Rumal ri’ eir viceministro Reyes, xuya’ ub’ixik che pa le b’anoj chomanem ri’ are xchomax rij uq’atexik jacha’ ri xk’ulmataj iwir aretaq eri winaqil man xkikaj ta chik xkinimaj ri Toque de Queda ri’.

“Are wa’ kachakuj pa komonb’alil ri’ rech b’a’ are kakinimaj uwach kumal ri winaqil tinamit, are wa’ man rumal ta kumal le ajchajil tinamit xuquje’ man kumal ta ri rech tránsito, xane’ are kumal jujun taq empresas che ri man kakinimaj le utzij le xtaq ub’anik rumal ri k’amal b’e amaq’”, xcha’ ri patanel ri’.

Xuquje’ eri viceministro xub’ij eri wnaqil che ri man kakinimaj taj le xtaq unimaxik rumal ri’ k’amal b’e amaq’ kechap b’ik ri’ pa q’atb’altzij.

Ultimas noticias

Alerta de Corrupción